• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Χατζή' | 20 Μαΐου 2019, 20:38

    Όλες οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου δημόσιες. Χρειάζονται πάρα πολλές διασαφηνίσεις ως προς τις υπηρεσίες που θα είναι ικανές να προσφέρουν.