• Σχόλιο του χρήστη 'Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στον χώρο της Ψυχικής Υγείας' | 21 Μαΐου 2019, 00:15

    Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη δομών ολοκληρωμένης φροντίδας που σέβονται την ελευθερία αυτοκαθορισμού, και επιλογής των ανθρώπων που βιώνουν βαθύ ψυχικό πόνο και ως εκ τούτου διανύουν ψυχική και σχεσιακή κρίση, δίνοντας ένα εύρος θεραπευτικών επιλογών χωρίς εξαναγκασμούς κανενός τύπου και με πλήρη ενημέρωση των δεσμεύσεων και αναμενόμενων συνεπειών της εκάστοστε θεραπευτικής επιλογής. Υπάρχουν μοντέλα διεθνώς με εξαιρετικά αποτελέσματα σε επίπεδο μείωσης νοσηλειών και ανάρρωσης, όπως επί παραδείγματι ο Ανοιχτός διάλογος και το Soteria, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη αν πραγματικά επιθυμούμε ένα θεραπευτικό σύστημα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.