• Σχόλιο του χρήστη 'Ομάδα ληπτών Κέντρου Ημέρας ΕΠΑΨΥ' | 21 Μαΐου 2019, 12:39

    Η ομάδα μελών του Κέντρου Ημέρας "Franco Basaglia" ΕΠΑΨΥ εστίασε σε δύο σημεία του νέου- υπό διαβούλευση- νόμου: 1. Να υπάρχει πιο ενεργός ρόλος του προσωπικού-θεράποντος ιατρού, που γνωρίζει τον ασθενή και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κρίση, όχι μόνο ως τεχνικού συμβούλου. 2. Παρά την καλή προαίρεση του νομοθέτη, εξακολουθεί να ισχύει ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της θεραπείας και τίθεται ένα περιοριστικό δίλημμα. Με αυτό το δίλημμα, ο νόμος δεν έχει ξεκάθαρο στόχο, καθώς αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον καταναγκασμό της θεραπείας και σε μια πιο ''ανθρώπινη προσέγγιση''.