• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ' | 22 Μαΐου 2019, 02:59

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ. Άρθρο 01 – Ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής 4. Η άρνηση προσώπου να προσαρμόζεται στις επικρατούσες κοινωνικές ή ηθικές ή πολιτικές αξίες, δεν συνιστά καθεαυτή ψυχική διαταραχή. Η ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη δεν επιτρέπεται προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες προνοιακής φροντίδας ή προστατευτικής φύλαξης ατόμων. Από την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη διακρίνεται η επιβολή των μέτρων θεραπείας σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του Ποινικού Κώδικα. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβει ρητά και τα εφαρμοζόμενα σε ανηλίκους Θεραπευτικά Μέτρα κατά το Άρθρο 123 του Ποινικού Κώδικα, και να αναδιατυπωθεί ως εξής: Από την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη διακρίνεται η επιβολή των μέτρων θεραπείας σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. και 123 του Ποινικού Κώδικα. Στην παράγραφο 5 πρέπει να αποδοθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ο όρος «αποκλειστικά» που προτάσσεται στις ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες εξαιρούνται από την ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη, έτσι ώστε να μην εξαιρούνται και οι συνοσηρές προς αυτές ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες μπορεί να χρειάζονται ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη (π.χ. συνύπαρξη Νοητικής Καθυστέρησης με Ψύχωση). Επίσης πρέπει επιτέλους να τεθούν περιορισμοί στην αυθαιρεσία με την οποία εισαγγελικοί ή δικαστικοί λειτουργοί τοποθετούν ενίοτε ανηλίκους με αμιγείς Διαταραχές Διαγωγής και σοβαρή παραβατικότητα (κλοπές, ληστείες, επικίνδυνες συμπεριφορές ανεξάρτητες από ψυχοπαθολογία) σε Κοινοτικές Ψυχιατρικές Δομές Διαμονής Ανηλίκων (Ξενώνες – Οικοτροφεία), χωρίς σαφή ψυχιατρική ένδειξη, με ολέθριες συχνά συνέπειες για την λειτουργία των Δομών αυτών και την προστασία των ανηλίκων που διαμένουν σε αυτές. Προτείνουμε την ακόλουθη προσαρμογή των διατάξεων: 5. Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες διέπεται από ειδική νομοθεσία και ως εκ τούτου ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη ατόμων εξαρτημένων δεν επιτρέπεται, σε περίπτωση άρνησης ένταξης σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης. Επίσης, δεν επιτρέπεται ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη σε περιπτώσεις όπου η ψυχική διαταραχή αφορά αποκλειστικά Διαταραχές της Προσωπικότητας, ή αποκλειστικά Διάχυτες Διαταραχές της Ανάπτυξης, ή αποκλειστικά Νοητική Καθυστέρηση ή αποκλειστικά Άνοια ή αποκλειστικά Διαταραχές Διαγωγής που αφορούν ανηλίκους, όπως οι παραπάνω διαταραχές και παθήσεις ορίζονται από τα διαγνωστικά κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρά μόνο σε περιπτώσεις συνοσηρότητας των ανωτέρω αναφερόμενων διαταραχών με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες δικαιολογούν την εφαρμογή ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης. Κατ’ αντιστοιχία, δεν επιτρέπεται η φιλοξενία ανηλίκων με αμιγείς Διαταραχές Διαγωγής σε Κοινοτικές Ψυχιατρικές Δομές Διαμονής Ανηλίκων (Ξενώνες – Οικοτροφεία ), παρά μόνο σε περιπτώσεις συνοσηρότητας με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες δικαιολογούν αυτή την επιλογή, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν αξιολόγησης από την Παιδοψυχιατρική Διεπιστημονική Ομάδα της υποδεχόμενης τον ανήλικο Ψυχιατρικής Δομής ή της Διεπιστημονικής Επιτροπής της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας η οποία είναι αρμόδια για την κατανομή των ψυχικώς πασχόντων ανηλίκων στις Κοινοτικές Ψυχιατρικές Δομές Διαμονής Ανηλίκων. Χρήστος Ανδρούτσος Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων – Διευθυντής ΕΣΥ Μονάδα Ψυχιατρικής Νοσηλείας Εφήβων Σισμανογλείου ΓΝΑ Ιωάννα Γιαννοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Αττικό Νοσοκομείο Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ