• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 22 Μαΐου 2019, 12:13

    Αναφορικά με το άρθρο 8 εισηγούμαστε, να αντικατασταθεί ο όρος «άλλο πρόσωπο» με τη φράση «ειδικευμένος ψυχίατρος». (Στα παραρτήματα Γ΄ και Δ΄ αναφέρεται σαφώς ότι την ενημέρωση την αναλαμβάνει ειδικευμένος ψυχίατρος οποιαδήποτε βαθμίδας). Επίσης προτείνουμε εξειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση της γενικής έννοιας της «μη συμμόρφωσης» του ασθενούς με τους «όρους» που έχουν τεθεί, έννοια επίσης αόριστη που ενδέχεται να προκαλέσει πρακτικά ζητήματα.