• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 22 Μαΐου 2019, 12:24

    Στο παράρτημα Β, αναφορικά με την προβλεπόμενη συναίνεση, πρέπει να θεσπιστούν όροι και να προβλεφθεί η διαδικασία για την παροχή της αναφερόμενης συναίνεσης.