• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»' | 22 Μαΐου 2019, 13:17

    Άρθρο 18: Σχετικά με τις υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Φροντίδας, η κρίση είναι πως πρόκειται για μια θετική παρέμβαση, ωστόσο μόνο όταν περιγραφεί ο τρόπος στελέχωσης και οργάνωσης του θα μπορέσουν να αξιολογηθούν.