• Σχόλιο του χρήστη 'vsirak' | 4 Φεβρουαρίου 2020, 20:25

    Στις βασικές αρχές θα πρέπει να τεθεί ως βασικός άξονας η ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Μεγάλος αριθμός οικογενειών έχει ασθενείς στο σπίτι, οι οποίοι χρήζουν φροντίδας και επίβλεψης. Το παρόν σύστημα δεν έχει καμία πρόβλεψη για όλους αυτούς τους ασθενείς: από διαφόρων ειδών εξετάσεις σε ανθρώπους που είναι αδύνατον να μετακινηθούν έως επισκέψεις ιατρών, προβλήματα με πάσης φύσεως επιτροπές που πρέπει να περνούν, συνταγογράφηση φαρμάκων και εξοπλισμού κ.λπ Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει επεξεργασία και δημιουργία ενός μητρώου των νοσηλευτών/φροντιστών που είναι στους ασθενείς αυτούς, ανά δήμο, περιοχή ή νομό ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επιλέξουν. Ένα μητρώο αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει εντός των νοσοκομείων. Η ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ αποτελεί ένα θέμα που ταλανίζει εκαντοντάδες οικογένειες και η αναγνώρισή του και φροντίδα του έστω και τόσο αργά θα αποτελέσει μια πραγματικά ριζοσπαστική κίνηση στον τομέα της υγείας που το αγνοεί έως τώρα.