• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΒ' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 13:39

    Προτάσεις για την εθνική στρατηγική υγείας: 1. Καθιέρωση του μαθήματος υγιεινής στις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον 1 ώρα την εβδομάδα. Στόχος η ενημέρωση σχετικά με τον υγιεινό τρόπο διατροφής, τον ρόλο της άθλησης στην υγεία, τις συνέπειες του καπνού, του αλκοόλ και των ναρκωτικών, καθώς και οι συνέπειες της αλόγιστης κατανάλωσης αλατιού και ζάχαρης. 2.Υποχρεωτικός ετήσιος εμβολιασμός κατά του ιού της γρίπης, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ιδιαίτερα των μαιών και όσων σχετίζονται με τη φροντίδα νεογνών. Υποχρεωτικός ετήσιος εμβολιασμός: α)των σπουδαστών στους κλάδους των επαγγελμάτων υγείας. β) των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 3. Σε περιπτώσεις χρόνιων καπνιστών, αλκοολικών και υπέρβαρων να υπάρχει κάλυψη μόνο κατα 50% των δωρεάν παροχών υγείας.