• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΒ' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 18:59

    Πιστοποιητικά υγείας 1. Οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίαση, διαγνωστικά εργαστήρια, καθαριότητα, καθαριστήρια κλπ) να ενημερώνουν το βιβλιάριο υγείας τους εξεταζόμενοι ανά τριετία για μεταδοτικά νοσήματα και ασθένειες που έχουν επανεμφανιστεί. 2. Οι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις που διαχειρίζονται τα μεταναστευτικά θέματα και συχνάζουν στους χώρους διαμονής των μεταναστών να ενημερώνουν το βιβλιάριο υγείας τους εξεταζόμενοι ανά έτος για μεταδοτικά νοσήματα και ασθένειες που έχουν επανεμφανιστεί. 3. Να απαιτείται πιστοποιητικό υγείας ως δικαιολογητικό για τη σύναψη γάμου (θρησκευτικού ή πολιτικού). 4. Με μέριμνα των ΜΚΟ και του ΟΗΕ να εκδίδεται πιστοποιητικό υγείας σε κάθε περίπτωση 1ης εξέτασης μετανάστη από ευρωπαϊκές κρατικές δομές υγείας και να υποχρεούνται σε έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού υγείας στην περίπτωση που οι μετανάστες διαμένουν σε διαμερίσμα στα αστικά κέντρα.