• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΠΕΔΑΠ' | 13 Φεβρουαρίου 2020, 16:19

    Το Συμβούλιο Παραγωγών και Εταιρειών Διακίνησης Αλκοολούχων Ποτών (ΣΠΕΔΑΠ) ενεργοποιείται σε δράσεις για την προαγωγή της υπεύθυνης κατανάλωσης και τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματίες του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου και της καφεστίασης μέσω δράσεων και εκστρατειών πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει εύχρηστο ενημερωτικό υλικό και έναν ιστότοπο ειδικά αφιερωμένο στην υπεύθυνη κατανάλωση, το «Απολαύστε Υπεύθυνα» (http://www.apolafste.ypefthina.gr/). Κατ’ αρχήν, μια απαραίτητη επισήμανση που δε δύναται να αγνοηθεί από το νομοσχέδιο αφορά στο ότι όλοι οι επίσημοι φορείς μεταξύ των οποίων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρονται σε «μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης» και όχι στην κατανάλωση αυτή καθ΄ εαυτή. Επίσης, ο όρος «χρήση» είναι προφανώς προβληματικός και παραπλανητικός όταν γίνεται αναφορά στην κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών. Πιστεύουμε ότι για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, είναι απαραίτητη αφενός η συνδρομή και η τεχνογνωσία του κλάδου οινοπνευματωδών ποτών με όλη την αλυσίδα διάθεσης του ποτού στην αγορά, αφετέρου η εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές και εθνικές συνήθειες και μοτίβα κατανάλωσης με επίκεντρο παρεμβάσεις για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ανήλικοι, έγκυες, προβληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την αλόγιστη κατανάλωση, ορθή οδική συμπεριφορά. Ως υπεύθυνος κλάδος, είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου για συνδρομή σε δράσεις με στόχο την εδραίωση ενός πιο ασφαλούς περιβάλλοντος κατανάλωσης με συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.