• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτηροπούλου Λαμπρινή' | 14 Φεβρουαρίου 2020, 15:31

    Στις βασικές αρχές που διέπουν τις πολιτικές δημόσιας υγείας,δεν αναφέρεται καμία πρόβλεψη για τους ασθενείς με σπάνια νοσήματα που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.Αν δεν υπάρχει μέριμνα για τους ασθενείς με Σπάνια Νοσήματα ,καταγραφή των σπανίων νοσημάτων,των βλαβών που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς απο την κάθε σπάνια πάθηση ξεχωριστά ,την καταγραφή όλων των προβλημάτων τους έχει ώς αποτέλεσμα την μη σωστή αντιμετώπιση απο τους ιατρούς,απο το νοσηλευτικό προσωπικό ,να μην μπορούν να αναγνωριστούν ακόμη και απο τα ΚΕΠΑ οι επιπλοκές που προκαλεί η κάθε Σπάνια Πάθηση ξεχωριστά σε παιδιά και ενήλικες. Οι Σπάνιες Παθήσεις προκαλούν σοβαρές επιπλοκές με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ζωη μας.Η σωστή αντιμετώπιση απο όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την υγεία θα έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση και τις καταλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις,οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή μας.