• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτηροπούλου Λαμπρινή' | 14 Φεβρουαρίου 2020, 20:22

    Στις βασικές αρχές που διέπουν τις δράσεις Δημόσιας υγείας δεν αναφέρονται και δεν προβλέπονται οι Σπάνιες Παθήσεις.Αν δεν υπάρχει μέριμνα για τους ασθενείς με Σπάνια Νοσήματα , καταγραφή των ασθενών, καταγραφή των βλαβών της κάθε πάθησης ξεχωριστά που επηρεάζουν τους ασθενείς και τη ζωή τους δεν μπορούν να αναγνωριστούν οι Σπάνιες Παθήσεις από τα ΚΕΠΑ . Όπως και από άλλους φορείς που χρειάζονται οι ασθενείς για την καλύτερη ποιότητα ζωής τους! Οι Σπάνιες Παθήσεις προκαλούν πολλαπλές αναπηρίες με σοβαρές επιπλοκές . Η σωστή διάγνωση , ενημέρωση με τους κατάλληλους ιατρούς θα έχει την παρακολούθηση που χρειάζονται οι ασθενείς με Σπάνια Νοσήματα καθώς και τις κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις,οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή των ασθενών.