• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 10:57

    Άρθρο 2, δ) Η πρόληψη, ...των ευπαθών ομάδων. Να προστεθεί: η πλημμελής ατομική και στοματική υγιεινή (σε συνέχεια του άσκησης)