• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:48

    Παράγραφος 1. ε) Προτείνουμε να προστεθεί: … με την εκπόνηση και εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης σε ασθένειες υψηλής προτεραιότητας, όπως ο καρκίνος στ) Να τροποποιειθεί ως εξής : Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των πολιτικών προαγωγής της υγείας, της ευημερίας και της αύξησης του προσδόκιμου και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής και επιβίωσης με στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Χώρας. Προσθέτουμε ακόμη μία αρχή (Ζ) η οποία έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με την προκαταρκτική Συμφωνία μεταξύ της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωκοινοβουλίου, για την ανάγκη εκπόνησης κοινοτικής οδηγίας, στην οποία θα προβλέπονται παρεμβάσεις για την υποστήριξη και βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των άτυπων φροντιστών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότητα και ενιαία αντιμετώπιση των δύο φύλλων, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου και την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου των άτυπων φροντιστών. : Ζ) Η αναγνώριση και επένδυση στο ρόλο των ατόμων, συνήθως οικείων των ασθενών, ως «άτυπων φροντιστών» καθώς αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της φροντίδας και περίθαλψης χρονίως πασχόντων ασθενών, παρέχοντας αφιλοκερδώς υπηρεσίες νοσηλείας κυρίως κατ οίκον