• Σχόλιο του χρήστη 'ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:26

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.) ΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔΥ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658 ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 34 Τ.Κ. 10431 ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 21038345732               Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr     Αθήνα, 17-2-2020 Α.Π. 856 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» Άρθρο 3 , παρ.2 Να αναφερθούν σαφώς οι πόροι και η κατανομή τους σε φορείς που θα ασκούν τις δράσεις.                 παρ. 6. Παρά την ανάθεση στην ΕΕΔΥ της Πανελλαδικής μελέτης Υγείας και Διατροφής δεν συμμετέχουν οι ειδικοί σ' αυτήν την επιτροπή Άρθρο 4, Να αναφερθεί σαφώς ότι ανάλογα με τον πληθυσμό όπου οι φορείς θα ασκούν τις δράσεις τους θα κατανέμονται οι πιστώσεις και να υπάρχει πρόβλεψη για τους Δήμους με μειωμένα έσοδα ώστε να συμμετέχουν ισομερώς στα προγράμματα οι κάτοικοι αυτών των δήμων Άρθρο 5, Έλεγχος χρήσης αντιβιοτικών. Κανένα φάρμακο χωρίς συνταγή γιατρού Άρθρο 7: Σε όλες τις δομές και τα όργανα Δημόσιας Υγείας (Υπουργείου, ΥΠΕ, ΕΟΔΥ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΕΟΦ, Ινστιτούτο Pasteur, αλλά και σε όλους τους φορείς που εποπτεύονται από τη Γ. Γ. Δημόσιας Υγείας και δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας να προΐστανται γιατροί Άρθρο 11: Να ισχύσουν οι όροι και οι περιορισμοί που θέτει ο ν. 4354/15, άρθρο 21 για τα συλλογικά όργανα (ομάδες εργασίας, επιτροπές κλπ). Στην ΕΕΔΥ να συμμετέχει εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΥΠ-ΠΦΥ Άρθρο 17: Να μην καταργηθούν οι προϋποθέσεις και οι διασφαλίσεις που θέτει το άρθρο 79 του ν. 4368 περί διάθεσης στοιχείων από τους εποπτευόμενους φορείς. Να μην χορηγούνται τα στοιχεία στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα Επίσης: Σύνταξη Υγειονομικού Χάρτη Αναγκών Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Π.Φ.Υ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Γ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ