• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργία Πιστόλλα' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 21:28

    Η δημόσια υγεία είναι επιστήμη και τέχνη για την πρόληψη των ασθενειών την επιμήκυνση τη ζωής και την προαγωγή της σωματικής υγείας και της αποδοτικότητας του ανθρώπου μέσω οργανωμένων προσπαθειών της κοινότητας, την εξυγίανση του περιβάλλοντος, τον έλεγχο των μολύνσεων της κοινότητας, την εκπαίδευση του ατόμου ως προς τις αρχές και την προσωπική υγιεινή, την οργάνωση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών για την έγκαιρη διάγνωση και προληπτική θεραπεία της νόσου, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικού μηχανισμού που θα εξασφαλίζει σε κάθε άτομο ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για τη διατήρηση της υγείας του(Winslow, Charles-Edward Amory,1920).Επομένως δεν μπορούμε να συζητάμε για δημόσια υγεία εάν δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα μας δηλ.τη νοσηρότητα στην περιοχή ευθύνης μας,τη μόλυνση του περιβάλλοντος, το οδικό δίκτυο της περιοχής μας, το υδρογραφικό δίκτυο, τη θνησιμότητα, τις χρήσεις γης κ.λ.π ώστε να συμπεράνουμε μέσω επιστημονικής μελέτης τις ανάγκες μας για την περιοχή μας.Γιατί όπως λέμε και στο δημοτικό για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του προβλήματος διαφορετικά ή δεν το λύνουμε ή λύνουμε κάποιο άλλο. Απαραίτητο λοιπόν βήμα για την δημόσια υγεία είναι τα δεδομένα μας, με βάσει αυτά οι ανάγκες μας και με επιστημονική μελέτη και σκέψη να οδηγηθούμε στη λύση. Γ.Πιστόλλα, Μαθηματικός, Msc-health,Mba-health,Phd