• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 12:04

    Λείπει από τον σχεδιασμό η οργάνωση μηχανισμού αντιμετώπισης απειλών της Δημόσιας Υγείας. Το ΕΣΥΔΥ συνεδρίασε στις 3 Φεβρουαρίου για την επιδημία του COVID-19 και αποφάσισε: • τη σύσταση Διατομεακής Επιτροπής σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων, για τον καλύτερο συντονισμό. • άμεσες προσλήψεις που χρειάζονται, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για να ενισχύσει τα εργαστήρια, τα νοσοκομεία με γιατρούς, ειδικούς επιστήμονες, την task force, τις πύλες εισόδου της χώρας. Όμως το θεσμοθετούμενο Διυπουργικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας δεν έχει αρμοδιότητα για το συντονισμό κρίσεων Δημόσιας Υγείας. Περεταίρω, γιατί δε δημιουργεί το νομοσχέδιο ένα μόνιμο μηχανισμό ταχείας αντίδρασης που θα καθορίζει το ρόλο της κάθε δομής υγείας; Θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε τακτικά εμφάνιση νέων ή επανεμφάνιση στελεχών ιών στους οποίους ο πληθυσμός δεν έχει ανοσία (SARS το 2003, ZIKA το 2007 και το 2014-2015, MERS το 2012, Ebola το 2014 η τελευταία, COVID-19 το 2019). Ο Πρόεδρος Β. Διαμαντόπουλος Η Γεν. Γραμματέας Μ. Τσαντίδου