• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:29

    Στις βασικές αρχές θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τους σπάνιους ασθενείς. Στα σημαντικά σχόλια της Σωτηροπούλου Λαμπρινής και της Νεκταρίας Βαζούρα, θέλουμε να προσθέσουμε ότι οι επιτροπές στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ασθενής που πάσχει από πνευμονική ίνωση, λόγω της αλλοίωσης των πνευμόνων του, δημιουργείται έλλειψη οξυγόνου στο αίμα του σε τέτοιο βαθμό, που δεν μπορεί να κουνήσει όχι μόνο τα πόδια του, αλλά ούτε και τα χέρια του, γι΄αυτό δεν μπορεί ο γιατρός στα ΚΕΠΑ να του λέει, ότι δεν χρειάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου γιατί έχει άρτια πόδια και χέρια. Ποιο ζωντανό παράδειγμα ασχετοσύνης του γιατρού με την πάθηση δεν νομίζουμε ότι υπάρχει, γι αυτό όλοι οι σύλλογοι με σπάνια νοσήματα συνεχώς αναφέρουμε αυτό το πρόβλημα και ζητάμε να υπάρχει γιατρός αντίστοιχης ειδικότητας που εξετάζει έναν σπάνιο ασθενή και όχι ένας γιατρός για όλες τις παθήσεις.