• Σχόλιο του χρήστη '"Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ." - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:52

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Παρότι το βασικό νομικό πλαίσιο για την βιομηχανική και φαρμακευτική κάνναβη έχει πλέον οριστεί, εκκρεμούν εδώ και αρκετό καιρό οι αποφάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα μας. Βασικά θέματα που αφορούν στην παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση προϊόντων από βιομηχανική και φαρμακευτική κάνναβη δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί, με αποτέλεσμα - ως επαγγελματίες - να είμαστε στον «αέρα». Το ανύπαρκτο κανονιστικό πλαίσιο, όχι μόνον αφήνει έναν ολόκληρο κλάδο βορά σε οποιαδήποτε οπισθοδρομική και φοβική ενέργεια με ανυπολόγιστες συνέπειες, αλλά διευκολύνει όσους το επιθυμούν, να παράγουν ή να εισάγουν και να διαθέτουν στην ελληνική αγορά αδιακρίτως ότι θέλουν. Ειδικότερα, όσον αφορά την ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ο ΕΟΦ έχει αναφέρει ότι «…στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο για την κυκλοφορία σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης είναι πλέον καθορισμένο….». Όμως σε ποια σκευάσματα αναφέρεται; Σε αυτά που δεν έχουν ακόμα οριστεί, παρά τις εκκλήσεις των επαγγελματιών του κλάδου της φαρμακευτικής κάνναβης που προτίθενται να επενδύσουν εκατομμύρια στην ανάπτυξη των μονάδων τους; Ή σε αυτά που θα έπρεπε ήδη να εισάγονται και ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ; Τουναντίον, οι επαγγελματίες δεν γνωρίζουν ακόμα -εκτός των άλλων κενών που υπάρχουν- την τελική μορφή των σκευασμάτων που θα μπορούν να παράξουν ενώ οι ασθενείς συνεχίζουν να προμηθεύονται παράνομα μη εγκεκριμένα σκευάσματα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επιπρόσθετα, η περίπτωση του SATIVEX εγείρει πολλά ερωτήματα και είναι τουλάχιστον σκανδαλώδης. Ενώ υπάρχει στις κρατικές φαρμακαποθήκες εδώ και αρκετό καιρό δεν έχει διατεθεί ούτε ένα σκεύασμα, στερώντας το από ασθενείς που το έχουν ανάγκη και αγνοώντας την ηθική υποχρέωση που έχει η Πολιτεία να στηρίξει όσους έχουν την ανάγκη παρηγορικής ή/ και φαρμακευτικής αγωγής με κάνναβη. Καθώς οι επιμέρους κλάδοι της κάνναβης άπτονται των αρμοδιοτήτων πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και Αρχών με συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, κρίνεται αναγκαία η άμεση σύσταση ενός διυπουργικού ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ με αρμοδιότητες που θα αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση της βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης ώστε να ρυθμιστούν όλα τα κενά που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για τη Δημόσια Υγεία να περιληφθεί ένα Εθνικό Πρόγραμμα Φαρμακευτικής Κάνναβης όπου θα επιλύονται ζητήματα συνταγογράφησης, ασφαλιστικής κάλυψης, απρόσκοπτης πρόσβασης, δημιουργίας μητρώου ασθενών, χορήγησης κάρτας ασθενή, δημιουργίας και τρόπου λειτουργίας εξειδικευμένων καταστημάτων διάθεσης φαρμακευτικής κάνναβης που θα συνεργάζονται με εγχώριους παραγωγούς και μονάδες παραγωγής σκευασμάτων, κ.ά. Επιπρόσθετα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων, όπως αρμόδιοι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, κλπ, αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της δημόσια υγείας. Ο «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» υποστηρίζει τους Συλλόγους ασθενών που αγωνίζονται για την χρήση και απρόσκοπτη διάθεση της φαρμακευτικής κάνναβης. Οι θεσμικοί φορείς του κλάδου μας (Σύλλογοι, Σύνδεσμοι) μπορούν να υποστηρίξουν τους αρμόδιους φορείς θέτοντας τις κατάλληλες βάσεις που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη και λειτουργία του κλάδου της φαρμακευτικής (και βιομηχανικής) κάνναβης, διασφαλίζοντας ένα μέλλον δημιουργικό, καινοτόμο και βιώσιμο, με γνώμονα το γενικό συμφέρον και την προστασία της δημόσιας υγείας. Αθήνα, 17/02/2020 Η Διοικούσα Επιτροπή του «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» (Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ «Ε.Σ.ΚΑΝΝΑ.» έχει υποβάλλει το καταστατικό και τα συνοδά έγγραφα στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο προς έγκριση. Συμμετέχουν ήδη περισσότερες από 80 ελληνικές επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο την βιομηχανική & φαρμακευτική κάνναβη, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης, της πώλησης και των υπηρεσιών.)