• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΔΔΥΠΠΥ' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:29

    Θέση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Άρθρο 2.1α) Η αποτύπωση των συμπεριφορικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου για την υγεία. Άρθρο 2.2.δ: η καταγραφή και η απομείωση συμπεριφορικών κινδύνων άμεσα σχετιζόμενων με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η χρήση και κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών και εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων κινδύνων, που συνιστούν αντικείμενα της δημόσιας υγείας Παρατήρηση 1 Για να είναι ακριβής η διατύπωση και να αποφεύγονται οι παρανοήσεις (καθώς ο όρος «χρήση» παραπέμπει σε ουσίες), ενώ για τις εξαρτησιογόνες ουσίες η χρήση, και πόσο μάλλον η κατάχρηση είναι και οι δυο προβληματικές, στην περίπτωση των οινοπνευματωδών ποτών, αντικείμενο δημόσιας υγείας είναι η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ, όχι η κατανάλωση αυτή καθαυτή, κατά την ορολογία που υιοθετούν επίσημοι οργανισμοί μεταξύ των οποίων και ο Π.Ο.Υ. Άρθρο 2.2. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις δράσεις δημόσιας υγείας υπέρ των πολιτών είναι οι ακόλουθες: α) η υιοθέτηση των συστάσεων των διεθνών οργανισμών και η ενδυνάμωση της διπλωματίας της υγείας σε διεθνές επίπεδο μέσω της συνεργασίας με όμορες χώρες, καθώς και με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) η θεμελίωση των δράσεων δημόσιας υγείας σε επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, σύμφωνες με τους κανόνες της βιοηθικής και της δεοντολογίας, με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, Παρατήρηση 2 Η γενικευμένη υιοθέτηση συστάσεων διεθνών οργανισμών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε καταναλωτικές συνήθειες μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα θίγοντας ακόμα και υπεύθυνες συμπεριφορές που σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αντί για «υιοθέτηση» προτείνεται να αναδιατυπωθεί σε προσαρμογή/εναρμόνιση των συστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε πολιτισμικά χαρακτηριστικά και επικρατέστερα καταναλωτικά πρότυπα στη χώρα εφαρμογής. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε πολιτική υγείας, οφείλει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και να αποσκοπεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε προβληματικές συμπεριφορές.