• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 10 Ιουλίου 2020, 22:25

    Ένας Εθνικός Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας έχεις ως σκοπός την ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Η Βελτίωση εννοιολογικά έιναι άλλο πράγμα και απαιτεί εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και ΜΠΟΡΕΙ να λειτουργούν ΚΑΙ ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας (αν δεν μπεί ευτό εξαιρούνται ΕΟΔΥ, ΟΚΑΝΑ, ΕΚΤΕΠΝ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), υποχρεούνται να παρέχουν ΠΟΙΟΤΗΤΑ (η ποιότητα είναι οντότητα και όχι επιθετικός προσδιορισμός των υπηρεσιών υγείας) υπηρεσιών υγείας προς τους ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ (δεν είναι όλοι ασθενείς αλλά και υγιείς που κάνουν χρήση ων υπηρεσιών) τους, προάγοντας την ενημέρωσή τους ως προς τα δικαιώματα και τις θεραπευτικές τους επιλογές και ενεργώντας προς τον σκοπό της ασφαλούς, αποτελεσματικής και κατά το δυνατόν πληρέστερης κάλυψης των αναγκών υγείας τους.