• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ' | 13 Ιουλίου 2020, 20:09

    ποτελεί πάγια θέση και αίτημα του Ιατρικού Σύλλόγου Ηρακλείου η αξιολόγηση τμημάτων, νοσοκομείων και φυσικά υπηρεσιών με μοναδικό στόχο την διαρκή βελτίωση της περίθαλψης των συμπολιτών μας αλλά και την περιφρούρηση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας. Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας όπως αυτές τις καταθέσαμε στη διαβούλευση του: Απαραίτητη προυπόθεση ορθής λειτουργίας και αξιολόγησης αποτελεί η άμεση εφαρμογή η ενοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ένα σύστημα διαχείρισης. Να υπάρχει διασύνδεση με τα γραφεία ποιότητας των νοσοκομείων και των ΥΠΕ Η συλλογή τω στοιχείων να γίνεται με ενιαίο , τυποποιημένο τρόπο – ενιαία καταγραφή-. Στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων επιβάλλεται να συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας από όλο το φάσμα ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην λειτουργία ενός τμήματος : ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι. Στην αξιολόγηση ενός τμήματος, θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος της επιστημονικής εταιρείας της ειδκ Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ουσιαστική αξιολόγηση του τμήματος αλλά και η διάδραση του τμήματος με τον ΟΔΙΠΥ με στόχο την βελτίωση του. Καθιέρωση σταθερών ανα εδικότητα και τμήμα παραμέτρων αξιολόγησης με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. (π.χ. ποσοστό ασθενών ενός διαβητολογικού ιατρείου που έχουν επιτύχει το στόχο της γλυκοζυλιωμενης αιμοσφαιρίνης, ο χρόνος αναμονής για τακτικό ραντεβού σε εργαστηριακές εξετάσεις, αριθμός και είδος επιπλοκών κτλ) Θεσμική διασύνδεση με τις επιστημονικές εταιρείες , με το ινστιτούτο ερευνών του ΠΙΣ για την ορθολογική διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης των τμημάτων. Στα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να συμπεριληφθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε δομής υγείας, και η επάρκεια της στελέχωσης του καθώς και η δυνατότητα λειτουργικής διασύνδεσης του με μοναδες υγείας που υποστηρίζουν την ασφαλή λειτουργία του. Η επιβράβευση του τμήματος μπορεί να συνδεθεί με κίνητρο χρηματοδότησης για την αύξηση της παραγωγικότητας του ή ακόμα και την απόκτηση ανθρώπινου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του. ΧΑΡΗΣ Χ. ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ