Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Το Υπουργείο Υγείας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη πολύ σημαντική δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου». Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις και τα σχόλια που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική Υπουργική Απόφαση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου». Σκοπός της συγκεκριμένης Υ.Α. είναι η διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., η μείωση των χρόνων αναμονής και η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης της λίστας χειρουργείου. Δεδομένης της σπουδαιότητας αυτού του ζητήματος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Το σύνολο των απόψεων που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψιν και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν αυτό υπογραφτεί. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 3/10/2016 και ώρα 14:00.

Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
Παύλος Πολάκης