Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής XRAY

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης, θέτει από την Δευτέρα 04-09-2017 και ώρα 15:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές <<για την προμήθεια και εγκατάσταση μαγνητικής πύλης και ακτινοσκοπικής συσκευής XRAY>>  και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 15-09-2017 και ώρα 12:00.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΓΚΟΥ