Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου

Για να δείτε το περιεχόμενο της Δημόσια διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρέως τύπου συνολικού προϋπολογισμού 74.000 €, πατήστε εδώ