• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ' | 14 Σεπτεμβρίου 2016, 08:13

    Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά τα είδη που αναφέρονται στο αρ. 48 του Ν. 4111/13 (αρ. 4 της Π.Ν.Π.), μόνο ο Δήμος θεωρείται αναθέτουσα αρχή ή και όλα τα Νομικά Πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διενεργεί την διαδικασία ;;;;;;