Σχέδιο Δράσης

 

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης πατήστε εδώ

 

  • 17 Φεβρουαρίου 2016, 19:51 | αργύρης πλέσιας

    Με την αιτιολόγηση των προηγούμενων σχολιασμών (τμήμα Α και τμήμα β), προτείνεται:
    – η εισαγωγή δράσης για ταχείες βελτιώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για όσο χρόνο είναι σε ισχύ
    – η διαγραφή της πρότασης σχεδιασμού συστήματος συγκεντρωτικών αγορών σε μη συνιστώμενους τομείς (πχ. συμβάσεις Μελετητικών Υπηρεσιών)
    – η επέκταση του ΚΗΜΔΗΣ, έναντι της δημιουργίας του ΚΗΣΠΑΤΕ