• Σχόλιο του χρήστη 'Tony Agnos' | 26 Νοεμβρίου 2014, 14:05

    Και σε αυτό το άρθρο αποκλείονται οι δικηγόροι. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ειδικοί περί τα αθλητικά και τα νομικά που θα στελεχώσουν όλα αυτά τα δικαιοδοτικά όργανα των ομοσπονδιών είναι πανελληνίως μέχρι 100, εκ των οποίων οι 85 είναι δικηγόροι. Αν αποκλείσουμε τους δικηγόρους απλά θα διορίζονται άσχετοι στις θέσεις συτές που δε θα καταλαβαίνουν τί δικάζουν.