• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΡΙΤΩΝ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 1 Νοεμβρίου 2016, 13:25

    Σε κάθε Δ.Σ. Ομοσπονδίας, συμμετέχουν ex oficio δύο υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., ορισμένοι απο τον Γ.Γ.Α., με γνώση στο άθλημα που η Ομοσπονδία εκπροσωπεί, με δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη ή άποψη άν αυτό ζητηθεί, χωρίς δικαίωμα αυτόκλητης παρέμβασης ή ψήφου. Η Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υπαλλήλους αυτούς, για την ημερομηνία διεξαγωγής του Δ.Σ. και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σα να είναι μέλη του. Η παρουσία του ενός τουλάχιστον εκ των δύο υπαλλήλων είναι υποχρεωτική για να ξεκινησει το Δ.Σ. Κάθε είδους δαπάνη που προβλέπεται απο τον κανονισμό της οικείας Ομοσπονδίας για τα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται και στους συμμετέχοντες υπαλλήλους. Με το άρθρο αυτό, επιτυγχάνεται η σε πρώτο χρόνο ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τα τεκταινόμενα στα Δ.Σ των Ομοσπονδιών, διαφυλάσσεται το κύρος και η νομιμότητα των αποφάσεων,προσφέρεται δε στις Ομοσπονδίες η άμεση και έγκυρη άποψη της Κεντρικής Υπηρεσίας για όλα τα θέματα που τις απασχολούν, χωρίς να επιβάλλεται καμμία απόφαση μιά και οι υπάλληλοι δεν συμμετέχουν στην λήψη αυτής.