• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνου Ιωνάθαν' | 2 Νοεμβρίου 2016, 22:50

    σε πολλές Ομοσπονδίες υπάρχει ένα όργανο που συνήθως ονομάζεται "Εκτελεστική Επιτροπή" και που απαρτίζεται από τρία συνήθως μέλη του ΔΣ τα οποία δικαιούνται να αποφασίζουν για λογαριασμό της Ομοσπονδίας επί παντός επιστητού. Με αυτό τον τρόπο παραγνωκίζονται τα ΔΣ των Ομοσπονδιών και μπορούν οι Πρόεδροι με τον Γραμματέα (συχνά πρόσωπο "σφραγίδα") και ένα μέλος του ΔΣ να διοικούν ανέλεγκτα την Ομοσπονδία. Προτείνω να απαγορευτεί σε αυτό το άρθρο η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων "Εκτελεστικών Επιτροπών" ή κάθε οργάνου που υποκαθιστά τα ΔΣ των Ομοσπονδιών.