• Σχόλιο του χρήστη 'Eταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα' | 27 Νοεμβρίου 2014, 12:24

    H δημιιουργία και ενίσχυση αρχείων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως τέτοιο στόχο, η ΕΕΛΛΑΚ χαιρετίζει και υποστηρίζει οποιαδήποτε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι απαραίτητο η πολιτιστική αυτή κληρονομιά να είναι διαθέσιμη σε όλους και με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς, έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η απόλαυση του κοινού μας πολιτιστικού αποθέματος από το σύνολο των πολιτών, όσο και η δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πάνω στο υλικό αυτό από εταιρείες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαία διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και συντονισμός των σχετικών ενεργειών. Τέλος, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών αγαθών ως πρόφαση για τον περιορισμό θεμελιώδών για την ψηφιακή εποχή δικαιωμάτων, όπως αυτό της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. Είναι τουλάχιστον ανακόλουθο να προτείνεται ο περιορισμός αυτού του δικαιώματος για χάρην της προστασίας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αλλά να μην υποστηρίζεται όταν είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην πληροφορία για να διασφαλισθεί η διαφάνεια στο δημόσιο βίο και στην οικονομική δραστηριότητα του κράτους, ιδίως όταν συναλλάσσεται με ιδιώτες. Ειδικότερα, η ΕΕΛΛΑΚ προτείνει τις εξής τροποποιήσεις: (α) Συντονισμός Φορέων Ψηφιακών Αρχείων: - να υπάρχει συντονισμός και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται οπτικοακουστικά αρχεία. Εδικότερα, μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Μουσείο Κινηματογράφου) και των Αρχείων Ταινιών Ελλάδος - Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα και να υπάρχει συντονισμός και με το Οπτικοακουστικό Αρχείο της Ελληνικής Δημόσιας Τηλεόρασης που περιλαμβάνει και το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο. (β) Διαλειτουργικότητα - τα μεταδεδομένα και το μητρώο που δημιουργούνται να υπακούουν σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τους όρους του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (οπως έχει κυρωθεί με την ΥΑ που είναι εκτελεστική του άρθρου 27 του Ν. 3731/2008 και όπως προβλέπεται και στο Ν. 3979/2011) (γ) Ανοικτά Δεδομένα - το σύνολο των μεταδεδομένων της Ταινιοθήκης της Ελλάδας να διατιθενται σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4305/2014 και ειδικότερα με άδειες Creative Commons Aναφορά 4.0. (δ) Ανοικτό Περιεχόμενο - το σύνολο του περιεχομένου για το οποίο δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων να διατίθεται ως ανοικτό περιεχόμενο ελεύθερο δικαιωμάτων ανεξαρτήτως οποιασδήποτε πράξης ψηφιοποίησης στη συνέχεια. (ε) Σύνδεση Ανοικτότητας με Χρηματοδότηση - Η τήρηση των όρων (γ) και (δ) να αποτελεί προϋπόθεση χρηματοδότησης (στ) Προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων - Να μην ψηφιστεί η διάταξη του αρ. 25 που εισάγει δυσανάλογη εξαίρεση από την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές παραβιάσεις δικαιωμάτων. (η) Προστασία Δικαιωμάτων Τρίτων - πρέπει να υπάρχει σήμανση των πνευματικών δικαιωμάτων και της αδειοδότησης του περιεχομένου που υπάρχει στο αρχείο, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιώματα τρίτων επί αυτού (στ) Διαφάνεια - πρέπει να υπάρχουν οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τις ΜΚΟ στον 4305/2012 και για το Αρχείο - το ΔΣ δεν μπορεί να διορίζεται απευθείας από τον Υπουργό, αλλά πρέπει να υπάρχει πιο διαφανής και συμμετοχική διαδικασία Η προστασία του πολιτιστικού περιεχομένου πρέπει να υποστηρίζεται αλλά δεν μπορεί να γίνεται χωρίς τις ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας που το συνολικό σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης, δεδομένων, διαφάνειας και συμμετοχής του πολίτη έχει ήδη προσδιορίσει.