Άρθρο 01: Αναγνώριση του Ιδρύματος «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ως επίσημου φορέα διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς

Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συσταθέν με το ΒΔ 105/63 (ΦΕΚ 20Α/1963), αναγνωρίζεται ως επίσημος φορέας διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς κατά την έννοια της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 «σχετικά με την κινηματογραφική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα των συναφών δραστηριοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας» (2005/865/CE).

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 11:19 | Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση «Αρχείου Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς», με σκοπό τη συστηματική συλλογή, τη συντήρηση, την αποκατάσταση, την αξιοποίηση, καθώς και την ψηφιοποίηση Κινηματογραφικών ταινιών, είναι μια απαίτηση του κινηματογραφικού χώρου εδώ και χρόνια.

  Διαβάζοντας όμως το νόμο προκύπτει ένα Μείζον θέμα, καθ’ ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απουσιάζει από τη σχεδίαση ενός τέτοιου Νόμου και να παίρνονται αποφάσεις ερήμην του μεγαλύτερου Κινηματογραφικού Οργανισμού της Χώρας που έχει στην κατοχή του τον μέγιστο αριθμό ελληνικών ταινιών, πολλές από τις οποίες έχουν ψηφιοποιηθεί ήδη στο παρελθόν με πολύ μεγάλο κόστος.

  Το κράτος έχει πληρώσει πολλά χρήματα για την απόκτηση αυτών των τίτλων που ξεπερνάνε τις 1000 ταινίες και έχει ψηφιοποιήσει 300 ταινίες από αυτές, μεγάλου και μικρού μήκους.

  Λογικά θα μπορούσε να γίνει μία νέα διεύθυνση , υπό το ΕΚΚ και της ταινιοθήκης , με ενοποίηση των αρχείων .

  Αν δεχτούμε ότι ο στόχος του νέου νόμου είναι ο εμπλουτισμός η διαφύλαξη και η δημιουργία μιας πλούσιας πραγματικά πολιτιστικής κληρονομιάς από τη συζήτησή του δεν πρέπει να αποκλεισθούν οι εμπλεκόμενοι. Πρώτα να διερευνηθούν οι συλλογές , το μέγεθός τους, η δυνατότητα συνένωσής τους και η υπαγωγή τους στη νέα διεύθυνση και μετά να συμφωνηθεί το πλαίσιο και ο νόμος. Οι αρμοδιότητες, οι δράσεις και οι υποχρεώσεις της διεύθυνσης θα πρέπει να συμφωνηθούν και να ορισθούν εξαρχής.

  Αν δεχτούμε, επίσης, ότι η ποσόστωση της κυριότητας είναι αυτή που θα καθορίσει τη δυναμική της εμπλοκής (ταινιοθήκη, ΕΚΚ κ.α.) τότε με τα δεδομένα που γνωρίζουμε πρωταρχικός θα πρέπει να είναι ο ρόλος του ΕΚΚ.

  Εμείς θεωρούμε απαραίτητο να δημιουργηθεί μια διεύθυνση που θα ανήκει στους δύο φορείς, Ε.Κ.Κ. και Ταινιοθήκη της Ελλάδος, για την διαφύλαξη του Αρχείου Κινηματογραφικής Κληρονομιάς.

  Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 16:17 | Κλεώνη Φλεσσα

  Σε όλες της χώρες της Ευρώπης υπάρχει ένας επίσημος φορέας διαφύλαξης κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην Ελλάδα αυτό τον ρόλο επιτελεί επί σειρά ετών με συνέπια και επί της ουσίας η Ταινιοθήκη της Ελλάδος ως φορέας εκπαίδευσης και γνώσης.
  Η αναγνώριση λοιπόν του Ιδρύματος «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» είναι επιβεβλημένη, και αναγκαία.
  Κλεώνη Φλέσσα
  Σκηνοθέτις/σεναριογράφος

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 12:41 | Βουβούλα Σκούρα

  Tα κινηματογραφικά έργα είναι
  μάρτυρες και μνήμη των καιρών μας,
  που μέσα από την πολυμορφία τους
  εκφράζουν την πολιτιστική μας
  ταυτότητα.
  Μοναδικά και ειδικά μνημεία
  πολιτισμού.

  Ταυτόχρονα, είναι μια μορφή τέχνης
  που αποτυπώνεται σε ένα εύθραυστο μέσο.
  Η καλή λοιπόν συντήρηση, η διάσωση
  αυτών των δημιουργιών, ισοδυναμεί με
  τη διατήρηση
  του πολιτισμού όχι μόνο της εικόνας
  αλλά και της ιστορίας μας.

  Η αναγνώριση λοιπόν του Ιδρύματος
  «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη
  της Ελλάδος»
  ως επίσημου φορέα διαφύλαξης
  κινηματογραφικής κληρονομιάς, για
  εμάς τους παραγωγούς Εικόνας, είναι
  μια απαραίτητη και σημαντική εξέλιξη.
  Γιατί η κατάθεση των έργων μας, η
  συντήρηση, η ψηφιοποίηση τους, η
  προστασία της πνευματικής μας
  ιδιοκτησίας μόνο από έναν τέτοιο
  φορέα μπορεί να υλοποιηθεί.

  Και όχι μόνο για μας, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, θα είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοηθεί η εξέλιξη του πολιτισμού μας, και η ιστορία μας.

  Γιατί πραγματικά τα κινηματογραφικά
  έργα είναι μάρτυρες και μνήμη των
  καιρών μας.

  Με εκτίμηση για το έργο της
  Ταινιοθήκης,

  Βουβούλα Σκούρα
  Εικαστικός-σκηνοθέτις

  Νικοτσάρα 9, 11471, Αθήνα
  vouvoula@otenet.gr

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:42 | Βουβούλα Σκούρα

  Tα κινηματογραφικά έργα είναι μάρτυρες και μνήμη των καιρών μας,
  που μέσα από την πολυμορφία τους εκφράζουν την πολιτιστική μας ταυτότητα.
  Μοναδικά και ειδικά μνημεία πολιτισμού.

  Ταυτόχρονα, είναι μια μορφή τέχνης που αποτυπώνεται σε ένα εύθραυστο μέσο.
  Η καλή λοιπόν συντήρηση, η διάσωση αυτών των δημιουργιών, ισοδυναμεί με τη διατήρηση
  του πολιτισμού όχι μόνο της εικόνας αλλά και της ιστορίας μας.

  Η αναγνώριση λοιπόν του Ιδρύματος «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος»
  ως επίσημου φορέα διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς, για εμάς τους παραγωγούς Εικόνας, είναι μια απαραίτητη και σημαντική εξέλιξη.
  Γιατί η κατάθεση των έργων μας, η συντήρηση, η ψηφιοποίηση τους, η προστασία της πνευματικής μας ιδιοκτησίας μόνο από έναν τέτοιο φορέα μπορεί να υλοποιηθεί.

  Και όχι μόνο για μας, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές, θα είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοηθεί
  η εξέλιξη του πολιτισμού μας, και η ιστορία μας.

  Γιατί πραγματικά τα κινηματογραφικά έργα είναι μάρτυρες και μνήμη των καιρών μας.

  Με εκτίμηση για το έργο της Ταινιοθήκης,

  Βουβούλα Σκούρα
  Εικαστικός-σκηνοθέτις

  Νικοτσάρα 9, 11471, Αθήνα
  vouvoula@otenet.gr

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:22 | s

  sssss

 • Πολύ σημαντική εξέλιξη για την κινηματογραφική κληρονομιά μας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 03:44 | Στέλλα Θεοδωράκη

  Το ζητημα της διαφύλαξης της κινηματογραφικής κληρονομιάς αποτελεί σε κάθε ανεπτυγμένη χώρα που σέβεται την ιστορία της απαραίτητη προυπόθεση για την πολιτιστική της οντότητα. Ηδη έχει καθυστερήσει η σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος, που ευτυχώς παίρνει μορφή σε αυτό το σχέδιο νόμου.

 • Ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς.

 • 28 Νοεμβρίου 2014, 15:53 | test

  test

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 12:24 | Eταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

  H δημιιουργία και ενίσχυση αρχείων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ως τέτοιο στόχο, η ΕΕΛΛΑΚ χαιρετίζει και υποστηρίζει οποιαδήποτε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

  Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι απαραίτητο η πολιτιστική αυτή κληρονομιά να είναι διαθέσιμη σε όλους και με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς, έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η απόλαυση του κοινού μας πολιτιστικού αποθέματος από το σύνολο των πολιτών, όσο και η δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πάνω στο υλικό αυτό από εταιρείες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

  Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει ενιαία διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και συντονισμός των σχετικών ενεργειών.

  Τέλος, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών αγαθών ως πρόφαση για τον περιορισμό θεμελιώδών για την ψηφιακή εποχή δικαιωμάτων, όπως αυτό της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. Είναι τουλάχιστον ανακόλουθο να προτείνεται ο περιορισμός αυτού του δικαιώματος για χάρην της προστασίας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αλλά να μην υποστηρίζεται όταν είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην πληροφορία για να διασφαλισθεί η διαφάνεια στο δημόσιο βίο και στην οικονομική δραστηριότητα του κράτους, ιδίως όταν συναλλάσσεται με ιδιώτες.

  Ειδικότερα, η ΕΕΛΛΑΚ προτείνει τις εξής τροποποιήσεις:

  (α) Συντονισμός Φορέων Ψηφιακών Αρχείων:
  – να υπάρχει συντονισμός και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται οπτικοακουστικά αρχεία. Εδικότερα, μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Μουσείο Κινηματογράφου) και των Αρχείων Ταινιών Ελλάδος – Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα και να υπάρχει συντονισμός και με το Οπτικοακουστικό Αρχείο της Ελληνικής Δημόσιας Τηλεόρασης που περιλαμβάνει και το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο.
  (β) Διαλειτουργικότητα
  – τα μεταδεδομένα και το μητρώο που δημιουργούνται να υπακούουν σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τους όρους του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (οπως έχει κυρωθεί με την ΥΑ που είναι εκτελεστική του άρθρου 27 του Ν. 3731/2008 και όπως προβλέπεται και στο Ν. 3979/2011)
  (γ) Ανοικτά Δεδομένα
  – το σύνολο των μεταδεδομένων της Ταινιοθήκης της Ελλάδας να διατιθενται σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4305/2014 και ειδικότερα με άδειες Creative Commons Aναφορά 4.0.
  (δ) Ανοικτό Περιεχόμενο
  – το σύνολο του περιεχομένου για το οποίο δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων να διατίθεται ως ανοικτό περιεχόμενο ελεύθερο δικαιωμάτων ανεξαρτήτως οποιασδήποτε πράξης ψηφιοποίησης στη συνέχεια.
  (ε) Σύνδεση Ανοικτότητας με Χρηματοδότηση
  – Η τήρηση των όρων (γ) και (δ) να αποτελεί προϋπόθεση χρηματοδότησης
  (στ) Προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων
  – Να μην ψηφιστεί η διάταξη του αρ. 25 που εισάγει δυσανάλογη εξαίρεση από την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές παραβιάσεις δικαιωμάτων.
  (η) Προστασία Δικαιωμάτων Τρίτων
  – πρέπει να υπάρχει σήμανση των πνευματικών δικαιωμάτων και της αδειοδότησης του περιεχομένου που υπάρχει στο αρχείο, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιώματα τρίτων επί αυτού
  (στ) Διαφάνεια
  – πρέπει να υπάρχουν οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τις ΜΚΟ στον 4305/2012 και για το Αρχείο
  – το ΔΣ δεν μπορεί να διορίζεται απευθείας από τον Υπουργό, αλλά πρέπει να υπάρχει πιο διαφανής και συμμετοχική διαδικασία

  Η προστασία του πολιτιστικού περιεχομένου πρέπει να υποστηρίζεται αλλά δεν μπορεί να γίνεται χωρίς τις ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας που το συνολικό σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης, δεδομένων, διαφάνειας και συμμετοχής του πολίτη έχει ήδη προσδιορίσει.

 • Σε καθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και με τους υπόλοιπους κινηματογραφικούς φορείς που ασχολούνται με τη διαφύλαξη κινηματογραφικού αποθέματος στη Ελλάδα, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μουσείο Κινηματογράφου- Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 10:21 | Ελένη Αλεξανδράκη

  Βεβαίως το Ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» πρέπει να αναγνωρισθεί σαν επίσημος φορέας διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς γιατί εκτελεί εξαιρετικά σημαντικό έργο για όλη την χώρα μας.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 23:12 | Ιωάννα Αθανασάτου

  Σημαντική η αναγνώριση τής Ταινιοθήκης τής Ελλάδας ως επίσημου φορέα κινηματογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς , αποτυπώνει και θεσμικά τή συμβολή της στόν Τομέα τού Κινηματογράφου και τήν ενίσχυση τών νέων δημιουργών.