• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλαθλος' | 14 Νοεμβρίου 2016, 15:58

    Να προστεθεί παράγραφος ως εξής: Δεν δύνανται οι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας της ΕΑΟΜ ΑμεΑ ή της ΟΣΕΚΚ να καταλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις στην ολομέλεια της ΕΠΕ. Αιτιολογία: Θα πρέπει να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου (που σε αυτή την περίπτωση είναι η ΕΠΕ και οι 2 Ομοσπονδίες ΕΑΟΜ ΑμεΑ και ΟΣΕΚΚ). Η ΕΠΕ διαφέρει από την ΕΟΕ, που στην περίπτωση της δεύτερης υπάρχουν πολλές Ομοσπονδίες από κάτω και έτσι μπορεί να υπάρξει έλεγχος.