• Σχόλιο του χρήστη 'Μυρτώ Εξακουστού, Αρχ. Μηχ. ΓΓΑ' | 15 Νοεμβρίου 2016, 12:05

    (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ) Συνεπώς αξιολογώντας τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όσο και οι μελλοντικές, προτείνεται: α. Για τα ζητήματα αδειοδότησης των νέων εγκαταστάσεων να γίνεται όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος (ΚΥΑ 46596 ΦΕΚ 1793/5-12-04, ΠΔ 219/13-10-06), με τους περιορισμούς των αποστάσεων (από όρια οικισμών και άλλες λειτουργίες) βάσει της νομοθεσίας για κτηνοτροφικά (για να αντιμετωπιστούν τυχόν οχλήσεις) και επίσης τους ίδιους περιβαλλοντικούς αυστηρούς περιορισμούς τήρησης αποστάσεων (πάλι λόγω πιθανών οχλήσεων), όμως με σαφή διατύπωση εξαίρεσης από τις υγειονομικές διατάξεις που απαγορεύουν την εγγύτητα εντευκτηρίου σε στάβλους, καθώς όπως φαίνεται και στις προδιαγραφές της ΓΓΑ για τα αθλήματα της ιππασίας (http://www.gga.gov.gr/athl-egatastaseis/texnika-stoixeia-athli-egkatastaseon), αποτελεί κομβικό σημείο εύρυθμης λειτουργίας του χώρου και παραμονής των αθλητών και ιδιοκτητών αλόγων καθ’ όλη την ημέρα – απολύτως απαραίτητη λειτουργία στις ιππικές εγκαταστάσεις σε όλες τις εθνικές ομοσπονδίες ιππασίας. β. Για τις δε αποστάσεις από όρια οικισμών και τους περιβαλλοντικούς όρους για τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα πρότεινα να απαλλαγούν από τους ως άνω περιορισμούς με την υποχρέωση να έχουν ακολουθήσει την διαδικασία νομιμοποίησής τους (με τον Ν.4178/2013) προκειμένου να έχουν πληρώσει τα πρόστιμα αυθαιρεσιών τους αλλά και να μπορέσουν να λειτουργήσουν εφεξής νομίμως. Ανακεφαλαιώνοντας τα ζητήματα είναι: α) υφιστάμενες, β)νέες εγκαταστάσεις, και i) Περιβαλλοντικοί όροι, ii) Πολεοδομικοί όροι, iii) Aδειοδοτήσεις, iv) υγειονομικές διατάξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. ΜΥΡΤΩ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ Αρχιτέκτων Μηχ/κος, ΓΓΑ MSc AAS- Space Syntax/The Bartlett - UCL