• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Τσόγιας' | 18 Νοεμβρίου 2016, 14:01

    Καταρχήν θεωρώ πολύ ορθές τις "σφιχτές" προθεσμίες που τίθενται σε διάφορα άρθρα του κεφαλαίου αυτού για την εκδίκαση και την έκδοση αποφάσεων του αθλητικού δικαστή και του ΑΣΕΑΔ, ώστε να υπάρχει αμεσότητα μεταξύ παράβασης - εκδίκασης - έκτισης ποινής, αρκεί οι προθεσμίες αυτές να εφαρμοστούν στην πράξη. Ωστόσο θεωρώ περιττή πολυτέλεια τη θέσπιση τριμελών πρωτοβάθμιων οργάνων για κάθε άθλημα με 3 δικαστές και 3 αναπληρωτές αντί του 1 + 1 που ισχύει μέχρι σήμερα. Θα μπορούσε ίσως να διερευνηθεί η δυνατότητα να θεσπιστεί ένα τριμελές ενιαίο αθλητικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο που να επιλαμβάνεται επί όλων των αθλημάτων του 137 & 2 β΄ και όχι ένα ξεχωριστό για κάθε ομοσπονδία. Πάντως επειδή στο πειθαρχικό δίκαιο κάθε άθλημα έχει τις ιδιαιτερότητές του, τις οποίες δεν γνωρίζουν οι τακτικοί δικαστές, θα έθετα υπό σκέψη τη θέσπιση θέσης εισηγητή με γνώση του συγκεκριμένου αθλήματος οριζόμενο από την κάθε ομοσπονδία, κατά προτίμηση νομικό.