• Σχόλιο του χρήστη 'Τσίφκας Στέφανος' | 18 Νοεμβρίου 2016, 15:53

    Στην πρώτη παράγραφο περί εκπροσώπων σε γενικές συνελεύσεις λέει. Τακτικός εκπρόσωπος μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή άλλο μέλος του Δ.Σ. Οι εκπρόσωποι του Σωματίου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού. Πάμπολλες φορές όμως και δυστυχώς παρουσιάζονται ως μέλη σωματίων άνθρωποι που γράφτηκαν ως μέλη στα όρια των προθεσμιών, ή άλλοι που εμφανίστηκαν μόνο για τις εκλογές, [ προφανώς για να παίξουν κάποιο ρόλο] και διαμορφώνουν αποτελέσματα. Νόμιμος εκπρόσωπος Σωματίου ρητά πρέπει να είναι όχι απλώς το όποιο μέλος ορίζεται από το Δ.Σ. αλλά μέλος μόνο από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Σωματίου Έτσι μόνο αποφεύγεις την δια πληρεξουσίου συμμετοχή.