• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Ρέλλας' | 18 Νοεμβρίου 2016, 22:15

    Σχόλιο : {…. ή συνδέσμου προπονητών.} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ το ή και να ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ και Σχόλιο ; {..συνδέσμου προπονητών.} ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Προπονητών/Γυμναστών Σχόλιο : {…..χωρίς δικαίωμα ψήφου} ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ και ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ με δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα «vetto» - Άρθρο 25 παράγραφος 4 Σχόλιο : ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ αφού προκύψει η νομότυπη πρόσκληση προς όλα τα μέλη και η πλειοψηφία του Δ.Σ. να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη. – Άρθρο 25 παράγραφος 5