• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Δ' | 20 Νοεμβρίου 2016, 16:56

    Όσον αφορά την καταλληλότητα και την ασφάλεια των αθλητικών χώρων πρέπει να προβλεφθούν στις νομοθετικές ρυθμίσεις αυστηροί και απαρέγκλιτοι κανόνες οι οποίοι θα εξετάζονται από τις ήδη συσταθείσες Επιτροπές καταλληλότητας. Όσο αφορά την ασφάλεια των γηπέδων εκτός των άλλων είναι αναγκαίο να προστεθεί υποχρεωτικά στα πιστοποιητικά καταλληλότητας τους από την αρμόδια Επιτροπή : 1. η Ύπαρξη αντικεραυνικής προστασίας. 2. η Ύπαρξη κατάλληλης επαρκούς θεσμοθετημένης απόστασης ασφαλείας όλων των περιφράξεων και εμποδίων (ιδιαίτερα στα μικρά γήπεδα 5χ5) από την γραμμή του αγωνιστικού χώρου που αθλούνται οι αθλητές. 3. η Καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου & των λοιπών εγκαταστάσεων με προτεραιότητα & στους χώρους υγιεινής. (Εννοείται πως η ΓΓΑ πρέπει να έχει επικαιροποίηση και καθορίσει τις προδιαγραφές)