• Σχόλιο του χρήστη 'Κουτσούκος Ανσστάσιος' | 20 Νοεμβρίου 2016, 23:58

    Μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδιών όπως ο ΣΕΓΑΣ που επιχορηγούνται από το κράτος να διώκονται πειθαρχικά από το ΔΣ της Ομοσπονδίας τους ή μετά παρέλευση άπρακτης δίωξης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Αρμόδιο Οικονομικό ή Αθλητικό Εισαγγελέα αν έχουν χαρακτηριστεί υπόλογοι έναντι του Δημοσίου και υπάρχει εναντίον τους έκθεση Αρμόδιου Επιθεωρητή ή απόφαση του Ελεγτικού Συνεδρίου για τα πρόσωπα που είναι υπόλογα έναντι Δημοσίου για έκνομη διαχείρηση. Μέλη Δ.Σ. όπως ο ΣΕΓΑΣ που η Ομοσπονδία τους δεν αποδίδει τον προβλεπόμενο φόρο έναντι του Δημοσίου τίθενται αυτομάτως σε αργία και αν δεν αποδειχτεί η αθωότητά τους εκπίπτουν της θέσεώς τους με διοικητική ή εισαγγελική ή Υπουργική Απόφαση. Ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί να διατάξει ΕΔΕ και να τεθούν σε αργία οι κατηγορούμενοι μέχρι να αποδειχτεί η αθωότητά τους ειδάλλως εκπίπτουν της θέσεώς τους ως μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδίας.