• Σχόλιο του χρήστη 'γιώργος παγουρόπουλος' | 26 Νοεμβρίου 2016, 11:49

    Ο περιορισμός εκλογής των μελών του προεδρείου των ΔΣ σε 2 θητείες, θα πρέπει να αφορά όλα τα μέλη του ΔΣ και όχι μόνο τα μέλη του προεδρείου. Εάν πχ ένας πρόεδρος, παραμείνει μέλος του ΔΣ, τι αλλάζει, αφού όλα τα μέλη του ΔΣ είναι ισότιμα; Με τις πρακτικές αλλοίωσης των αποτελεσμάτων της βούλησης των σωματείων που οι αιώνιοι πρόεδροι τις έχουν ανάγει σε επιστήμη, ακόμη και η απλή συμμετοχή τους στο ΔΣ θα έχει τα ίδια αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν η διετής θητεία να φορά όλα τα μέλη του ΔΣ και η εφαρμογή του νέου νόμου να είναι άμεση, δηλαδή οι ομοσπονδίες να εναρμονίσουν με τον νέο νόμο τα καταστατικά τους εντός προθεσμίας λίγων μηνών και να προκηρυχθούν εκλογές για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες.