• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Τ.' | 27 Νοεμβρίου 2016, 20:15

    Σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρατηρώ: 1.- Η διάταξη της παρ. 4 υφίσταται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία καταστρατηγούμενη όμως και χωρίς να τηρείται ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα του νόμου καθώς δεν προβλέπεται κάποια ποινή. Επίσης δεν διευκρινίζεται πως μετράται η εμπειρία των εν λόγω ατόμων-υπεύθυνων ασφαλείας αγώνων. 2.- Πώς τιμωρείται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές; 3.- Η διάταξη της παρ. 10 υφίσταται ήδη στην ισχύουσα νομοθεσία χωρίς όμως να τηρείται καθώς δεν προβλέπεται ποινή για τις Ομοσπονδίες και τους επαγγελματικούς συνδέσμους που δεν την τηρούν. Επίσης θα πρέπει ο υπεύθυνος του Γραφείου Ασφαλείας να είναι τουλάχιστον εξίσου έμπειρος και ειδικός, με τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, σε θέματα ασφάλειας αθλητικών εγκαταστάσεων. 4.- Η διάταξη της παρ. 11α θεωρώ ότι πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: "Οι ανωτέρω ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και το προσωπικό τους απαιτείται υποχρεωτικώς να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται από τους κατά νόμο αρμόδιους για την πιστοποίηση φορείς καθώς και από την οικεία Ομοσπονδία, στις εγκαταστάσεις και αθλητικές αναμετρήσεις της οποίας θα απασχολούνται, να ειδικεύονται σε ειδικά θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωμένων φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας εντός των αγωνιστικών χώρων και στις εξέδρες των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης." Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται πειθαρχική ποινή τόσο για τα αθλητικά σωματεία όσο και για τις ιδιωτικές εταιρείας που δεν τηρούν την παραπάνω διάταξη.