• Σχόλιο του χρήστη 'LEROS' | 29 Νοεμβρίου 2016, 13:45

    αρθρο 41 περι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ α] Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με το Διακριτικό Τίτλο: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ΑΦΜ:999498191 ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κωδικός ΔΟΥ: 1134 [9/10/2001] Κωδικός Δραστηριότητας:94991601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ καταργείται από τους επιχορηγούμενους φορείς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική δεν επιβαρύνει τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής.Συνεπώς ως ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ δεν δύναται εκ του νόμου να απολαμβάνει καμία διοικητική και δικαστική ατέλεια, καθώς και ουδέν δικονομικό και ουσιαστικό προνομίο του Δημοσίου, διότι δεν ειναι στο μητρώο φορεων την ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ β] Δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί με τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του ως μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τον ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ περί IΔΙΩΤΙΚΩΝ σωματείων συλλόγων – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ Διακριτικό Τίτλο: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ χωρίς να επιβαρύνει με καμία οικονομική επιχορήγηση έκτακτη ή τακτική και με κανέναν τρόπο διάταξη ή απόφαση τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ εφεξής. γ] Δύναται κατόπιν προτάσεως και αποφάσεως της ολομέλειας της ΕΟΕ με την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, να ορίζεται και συντίθεται από την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της ΕΟΕ, το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΤΟ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΟΕ με οριζόμενο πρόεδρο επιτροπής και μέλη από την ολομέλεια της ΕΟΕ χωρίς αποζημίωση. δ] Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΟΕ με απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, δύναται έναντι ΝΟΜΙΜΗΣ αποζημιώσεως, να φιλοξενείται και να συνεδριάζει σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΕ, περιστασιακά σε χώρους ή εγκαταστάσεις της ΕΟΕ μετά των οριζόμενων ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ τιμολόγησης χρεώσεως εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ανά ώρα και ημέρα χρήσης, ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. ε] Η ΧΡΗΣΗ του ονόματος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» καθώς και η ΧΡΗΣΗ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ως σύμβολο, από το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ με το Διακριτικό Τίτλο: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» ΑΦΜ:999498191 ΔΟΥ:ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κωδικός ΔΟΥ: 1134 [9/10/2001] Κωδικός Δραστηριότητας:94991601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ τίθεται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης και επιφύλαξη νομιμότητας σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ και ΣΥΜΒΟΛΩΝ της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ – Ε.Ο.Ε. Με απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ της ΕΟΕ κατόπιν συστάσεως της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δύναται ανεπιφύλακτα ρητά και κατηγορηματικά να απαγορεύσει την χρήση του ΟΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και των ΟΛΥΜΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ από το λογότυπο του εν λόγω ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΙΤΙΚΟΥ Σ