• Σχόλιο του χρήστη 'LEROS' | 30 Νοεμβρίου 2016, 22:44

    « Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ανήκει αποκλειστικά στην Αρχαία Ολυμπία. Απαγορεύεται η τέλεσή της σε οποιονδήποτε άλλο χώρο και για οποιαδήποτε διοργάνωση, ιδιαίτερα εφόσον αυτή φέρει την αιγίδα του Ολυμπιακού Κινήματος» Να προβλεφθεί η επιστροφή στο αρχαίο πρότυπο της άσβεστης φλόγας, δηλαδή στη μόνιμη διατήρηση της Ολυμπιακής Φλόγας σε ειδικό βωμό εντός του Πρυτανείου στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Η πρόταση που ήδη έχει υποστηριχθεί στο πρόσφατο 18ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ιστορίας του Αθλητισμού στην Έδεσσα και συνοπτικά προβλέπει: 1.) την μόνιμη παρουσία της Ολυμπιακής Φλόγας στον χώρο της Ολυμπίας 2.) την ανανέωσή της με Αφή που θα τελείται κάθε δυο χρόνια εν όψει των εκάστοτε Θερινών ή Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και 3.) την «Μεταλαμπάδευση της Ολυμπιακής Φλόγας» δηλ. την αναβίωση ενός ακόμη πανάρχαιου εθίμου, αυτού «της μεταφοράς ή του δανεισμού της φλόγας» για την υλοποίηση των απανταχού αγώνων και εκδηλώσεων με Ολυμπιακό χαρακτήρα που τελούνται υπό την αιγίδα του Ολυμπιακού Κινήματος. Προκειμένου να πάψει η επιζήμια, όπως τελικά έχει εξελιχθεί, μονοπωλιακή σχέση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής με το ιερό σύμβολο της Ολυμπίας, θα ήταν σώφρον η άσβεστη Φλόγα της Ολυμπίας να κηρυχθεί Παγκόσμιο Μνημείο της UNESCO και να λάβει τον προσδιορισμό «Φλόγα της Ανθρωπότητας», ώστε να φροντίζουν και μεριμνούν για αυτήν επιστημονικοί φορείς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. Η «ολυμπιακή ΦΛΟΓΑ » – olympic flame » αποτελεί κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων προγόνων προς ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ως κληρονόμους, και αυτοδίκαια άυλο περιουσιακό στοιχείο, διανοητική και πνευματική ιδιοκτησία [άρθρο 18 παρ. 18 του Ν.2557/1997]του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Βάσει τόσο του εθνικού (άρθρο 6 παρ.2 Ν.2121/1993) όσο και του διεθνούς δικαίου (άρθρο 5 παρ.2 Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης) η απόλαυση και η άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ δεν υπόκεινται σε καμία διατύπωση. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ από την στιγμή που εφευρέθηκε από αρχαίους Έλληνες πολίτες της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ μεταβιβάζει αυτοδίκαια σε όλους τους σύγχρονους Ελληνες πολίτες τα δικαιώματα των αρχαίων δημιουργών που προκύπτουν από τη δημιουργία αυτού του μοναδικού και ενός προϊόντος του νου, δηλαδή της διαδικασίας και τελετουργικού της αφής και πυράκτωσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΏΡΟ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και την μεταλαμπάδευση μέσω λαμπαδηδρομίας Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας είναι Περιουσιακό Δικαίωμα και ως τέτοιο δικαιοδοσία στην οικονομική εκμετάλλευση του έχει μόνο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Κάθε εξουσία απαγόρευσης μιας πράξης ή μιας μορφής εκμετάλλευσης της ολυμπιακής φλόγας σημαίνει ότι ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ως φυσικός κληρονόμος μπορεί να αξιώνει δικαιώματα πάσης φύσεως γι’ αυτήν. Είναι συνεπώς στην διακριτική ευχέρεια των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ να μπορούν συνεπώς να μην μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν άδεια εκμετάλλευσης ή χρήσης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ Ηθικό Δικαίωμα του δημιουργού αρχαίου Έλληνα προέρχεται από την ανθρωπιστική αντίληψη για την πνευματική ιδιοκτησία . Ο δημιουργός πρόγονος αρχαίος έλληνας έχει έναν ιστορικό δεσμό με το δημιούργημά της ολυμπιακής φλογας πέρα από το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Η ολυμπιακή φλογα αποτέλεσε εξωτερίκευση της προσωπικότητάς του. Είναι μεταβιβασιμο μόνο σε σύχγρονους ελληνες, αμεταβίβαστο σε αλοδαπούς και ο δημιουργός του ο αρχαίος προγονός δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτό. Το ηθικό δικαίωμα, δεν εξαγοράζεται. Οι επιμέρους εξουσίες που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα που κληρονομήθηκε στους σύγχρονους έλληνες είναι: το δικαίωμα να αποφασίζουν αν, πότε και πώς θα χρησιμοποηθεί η ολυμπιακλη φλογα. Οποιαδήποτε πράξη ή συμφωνία που θα τους υποχρεώνει ή θα τους απαγορεύει τη χρήση της ολυμπιακής φλόγας αντίκειται στο ηθικό τους δικαίωμα. Η πατρότητα: έχουν πάντοτε οι έλληνες την αξίωση να γίνεται μνεία του ονόματός τους σε κάθε χρήση της ολυμπιακής φλόγας ή σε κάθε δημόσια παρουσίαση/εκτέλεσή της. Η ακεραιότητα της ολυμπιακής φλόγας: οι έλληνες έχουν την εξουσία να απαγορεύσουν την αλλοίωση ή μετατροπή της ολυμπιακής φλόγας Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και τελεί υπό την προστασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ και Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται: α) όροι και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα χρήσης και εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τους ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ β) Διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί διαδικασία η οποία συντελείται ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ από τα υπουργεία ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και συνεπικουρείται στην υλοποίηση της από τους δημόσιους υπαλλήλους του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΟΕ και της γγ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ γ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Εφόσον πιθανολογείται προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ολυμπιακής φλόγας, υφίσταται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων δια των οποίων απαγορεύεται η τέλεση πράξεων που θα αποτελούσαν προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση όπου επίκειται η τέλεση πράξης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως, όταν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια του δημιουργού, πρόκειται να γίνει δημόσια εκτέλεση αφής ολυμπιακής φλόγας, η κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ οφείλει βάσει του Ν.2121/93 (α.63§1) να απαγορεύει την πράξη αυτή ύστερα από αίτηση του των δικαιοδόχων του αρχαίου δημιουργού δηλαδή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Η εισαγγελική αρχή, εφόσον της ζητηθεί, οφείλει να δώσει σχετική εντολή στην αστυνομική αρχή. δ) ΑΣΤΙΚΕΣ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Στo πλαίσιo του αστικού δικαίου το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ως αυτοδίκαιος δικαιούχος συγγενικού δικαιώματος του αρχαίου Έλληνα δημιουργού της ολυμπιακής φλόγας έχει τη δυνατότητα να καταθέσει : αγωγή αναγνωριστική του δικαιώματός του αγωγή για την άρση της προσβολής αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής αγωγή για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού του προσβολέα αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας ο προσβολέας. Στις αστικές κυρώσεις προβλέπεται η δυνατότητα λήψης αποζημίωσης του δικαιούχου για την προσβολή των δικαιωμάτων του που δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. Ολες οι προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ και των απόλυτων συγγενικών δικαιωμάτων είναι πράξεις αξιόποινες, α.66 Ν.2121/1993 ΚΑΙ 3524/2007 διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.