• Σχόλιο του χρήστη 'LEROS' | 30 Νοεμβρίου 2016, 23:26

    Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ θα πρέπει να ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ σύμφωνα με τους ΝΟΜΟΥΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ που αφορά όλα τα ΝΠΔΔ Το ίδιο αφορά και ισχύει για το φιλοξενούμενο ΑΤΕΛΩΣ εντός της ΕΟΕ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ με το Διακριτικό Τίτλο: ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΦΜ: 999498191 με δραστηριότητα 94991601 ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κωδικός ΔΟΥ: 1134 Οι αποφάσεις του ΝΠΔΔ ΕΟΕ και των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, καθώς και του ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α που φιλοξενείται αυτής, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΓΓΑ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, εφόσον αφορούν: έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες»)της ολομέλειας της ΕΟΕ των επιτροπών αυτής και της ΕΦΟΡΕΙΑΣ της ΔΟΑ ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου – ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών – αγορά και εκποίηση ακινήτων – επιβολή συνδρομών, τελών, δικαιωμάτων – σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας – σύναψη δανείων – διενέργεια ψηφισμάτων – διαδικασίες κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων Ο Κρατικός Ελεγκτής της ΓΓΑ και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μπορεί αυτεπάγγελτα να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του ΝΠΔΔ ΕΟΕ , του ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α.αυτής, για λόγους νομιμότητας και δημοσιου οικονομικού συμφέροντος Οι δαπάνες και οι λογαριασμοί του ΝΠΔΔ ΕΟΕ υπάγονται υποχρεωτικά στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Να προβλέπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων, τις οποίες συνάπτει το ΝΠΙΔ Δ.Ο.Α. με το ΝΠΔΔ ΕΟΕ, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΚΛΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ : α) Για τις αρχαιρεσίες στην ΕΟΕ κάθε τέσσερα χρόνια – του Δ.Σ. του προέδρου του γενικού γραμματέα του αντιπροέδρου του ταμία της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και της ολομέλειας της Ε.Ο.Ε κάθε σωματείο εγγεγραμμένο στην οικεία του ολυμπιακή αθλητική ομοσπονδία διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση της ΕΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ: β) Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε. δεν μπορεί να έχουν θητεία μεγαλύτερη των οκτώ ετών ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΙΣΤΙΔΗΝ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ και στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα: γ) Δεν μπορεί να είναι μέλος της ΕΟΕ όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα, όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και αυτός κατά του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα Δεν μπορεί να είναι μέλος της ΕΟΕ όποιος καταδικάστηκε απο την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ IOC ETHICS COMMISSION Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τελεί υπό τον διαχειριστικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και εποπτεύεται από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι δημόσιοι λειτουργοί οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης της ΕΟΕ ορίζονται από το τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν διαγωνισμού θέσεων ευθύνης υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ.