• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΕΜΕΣΙΣ' | 1 Δεκεμβρίου 2016, 11:07

    ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : Άρθρο 41 – Ειδικά θέµατα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής 1. Το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την αρχική επωνυµία «Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων» (Ε.Ο.Α.), που μετονομάσθηκε σε «Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή» (Ε.Ο.Ε.), συνεχίζει να λειτουργεί ως.......... ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΦΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΡΓΑΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΔΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΦΗΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ .......νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύμφωνα ΟΧΙ με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει.... ΑΛΛΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη ΔΗΜΟΣΙΑ λειτουργία της Ε.Ο.Ε. 2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από ΑΠΟΦΑΣΗ του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους σκοπούς, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την περιουσία, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρµόζεται στο προσωπικό, όπως και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία της Ε.Ο.Ε. και ΟΧΙ ΤΗΣ της ∆.Ο.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Στο ίδιο διάταγµα περιλαµβάνεται ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ρύθµιση που καθορίζει τη σύνθεση της Ε.Ο.Ε., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΤΗΣ ΔΟΕ [παρ. 4 του άρθρου 32 του Ολυµπιακού Χάρτη], ΟΥΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟ καταστατικό της Ε.Ο.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΝΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΩΝ 3. Η Ολυµπιακή Φλόγα αποτελεί σύµβολο του αθλητισµού και τελεί υπό την προστασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΟΕ ΟΥΤΕ ΤΗΣ ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής, µε σκοπό την αποτροπή της µε οποιονδήποτε τρόπο νόθευσης και εµπορευµατοποίησής της ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΕ Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ σύµφωνη γνώµη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται: α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της µοναδικότητας της Ολυµπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εµπορευµατοποίησής της σύµφωνα µε ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΟΙ αρχές του Ολυµπιακού Χάρτη της ∆.Ο.Ε.. β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά µε την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυµπιακής Φλόγας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΜΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η οποία πραγµατοποιείται στην Αρχαία Ολυµπία πριν από την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώνων και των χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων. 4. α. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ την επωνυµία «∆ιεθνής Ολυµπιακή Ακαδηµία» (∆.Ο.Α.),ΔΕΝ ΕΧΕΙ έδρα αυτή της Ε.Ο.Ε., ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ υπάγεται διοικητικά και διαχειριστικά στην Ε.Ο.Ε., ΔΕΝ τελεί υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και ΔΕΝ εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ συνεχίζει δε να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθεστώς που το διέπει. Τα όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΓΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΜΠΙΑ Στους σκοπούς της Ε Ο Ε . συµπεριλαµβάνονται ΑΡΘΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΟΕ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ ως ακολούθως: α) η ίδρυση και λειτουργία στην Αρχαία Ολυµπία, ∆ιεθνούς Πνευµατικού Κέντρου, που θα µεριµνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυµπιακού Πνεύµατος, β) η µελέτη και εφαρµογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυµπιακού κινήµατος, γ) η επιστηµονική θεµελίωση της Ολυµπιακής ιδέας, σύµφωνα προς τις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι αναβιώσαντες τη σύγχρονη Ολυµπιακή κίνηση. β. ΤΑ Όργανα διοίκησης της ∆.Ο.Α. ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ: το ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩΣ ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή άλλως αποκαλούµενο «Εφορεία» και ο Πρόεδρος ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΗ της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ αλλα ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΓΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 5. Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ συνεχίζει να λειτουργεί ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΡΟ ΕΟΕ αλλα ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΓΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ