• Σχόλιο του χρήστη 'Πατσιαουρας Αστέριος' | 2 Δεκεμβρίου 2016, 22:24

    4. Απαγορεύεται η λειτουργία Τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το Τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας, χωρίς την πρόσληψη προπονητή του παρόντος άρθρου ή εκπαιδευτή. Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα όλων των κατηγοριών, είναι υποχρεωτική η απασχόληση προπονητή. Πρέπει να προστεθεί η φράση, εάν ομάδα εμφανισθεί να αγωνισθεί στο γήπεδο χωρίς την παρουσία προπονητή με κάρτα στον πάγκο της μηδενίζεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο θα εκλείψει το φαινόμενο να κοουτσάρουν ομάδες, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, αθλητές/τριες των ομάδων ή απλά άσχετοι με την προπονητική διαδικασία των ομάδων (έφοροι, στατιστικολόγοι κλπ.).