• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΙ ΚΡΗΤΗΣ' | 6 Δεκεμβρίου 2016, 12:15

    Άρθρο 50 Επιχορηγήσεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Α.Σ. και της Ε.Ο.Ε. επιχορηγούνται, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες , σύνδεσμοι διαιτητών και Ομοσπονδίες διαιτητών & λοιποί αθλητικοί φορείς , εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος νόμου, καθώς και η Ε.Ο.Ε., η ..... Να ενταχθούν στους επιχορηγούμενους φορείς, οι σύνδεσμοι ερασιτεχνών διαιτητών και οι Ομοσπονδίες διαιτητών Παραπάνω η προσθήκη στην παρ.1