• Σχόλιο του χρήστη 'μωραιτης δημητριος' | 27 Νοεμβρίου 2014, 23:42

    Στο άρθρο 07 πέρι του ορισμού του αθλητή στην περίπτωση 2 δέον όπως προστεθεί ''με την παράλληλη ή μη επίτευξη κέρδους'' καθώς στα εασιτεχνικά σωματεία υπάρχουν αθλητές που αγωνίζονται κανονικά σε αγώνες χωρίς να αποσκοπούν σε οποιόδηποτε κέρδος. Αν αυτοί οι αθλητές ενταχθούν στην πρώτη κατηγορία αποκλείονται από την συμμετοχή σε αγώνες.