Άρθρο 07: Αθλητής

1. Αθλητής είναι το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το βασικό κύτταρο του αθλητισμού και:
α)επιδίδεται συστηματικά ως μέλος αθλητικού σωματείου σε αθλητική δραστηριότητα, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, με σκοπό, μέσω της σωματικής του άσκησης, τη βελτίωση των ψυχοσωματικών του ικανοτήτων, της φυσικής του κατάστασης, της υγείας, της ποιότητας της ζωής του γενικά χωρίς να αμείβεται καθ’ οποιοδήποτε τρόπο από το αθλητικό σωματείο (ερασιτέχνης αθλητής) ή
β)συμμετέχει σε αθλητικούς αγώνες, ατομικά ή ως μέλος ομάδας αθλητικού σωματείου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιδόσεών του και την κατάκτηση διάκρισης, επικράτησης και νίκης επί αντίπαλου αθλητή ή ομάδας και την παράλληλη απόκτηση οικονομικού κέρδους ή αμοιβής ή άλλης παροχής, όπως οδοιπορικά, βελτίωση τροφής, παροχές σε είδος, υποτροφίες, συνδέεται με το αθλητικό σωματείο με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών, ή με προφορική συμφωνία, και αμείβεται για την αθλητική του δραστηριότητα (αμειβόμενος αθλητής),
γ)συμμετέχει ως μέλος ομάδας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.) σε αγώνες επαγγελματικής κατηγορίας και συνδέεται με την Α.Α.Ε. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την παροχή αθλητικών υπηρεσιών (επαγγελματίας αθλητής).

 • Ο ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΟΜΑ,ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ.ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ-ΑΘΛΗΤΗ-ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2014, 13:44 | Παναγιώτης Τσόγιας

  Στους ορισμούς μεταξύ του αμιγώς ερασιτέχνη και του αμειβόμενου αθλητή, θεωρώ ότι διαφεύγει μία ενδιάμεση κατηγορία, του αθλητή του οποίο καλύπτονται τα απολύτως αναγκαία και πραγματικά έξοδα μετακίνησης (καθαρά οδοιπορικά ή βελτιωτικά τροφής κλπ), έτσι ώστε απλά και μόνον να μην ζημιώνει από την αθλητική συμμετοχή του στην ομάδα κάποιου σωματείου, χωρίς όμως κανένα σκοπό απόκτησης οικονομικού κέρδους ή αμοιβής ή άλλης επωφελούς παροχής με τη μορφή επικερδούς ή πλεονασματικής αμοιβής. Επί του πρακτέου, π.χ. ένας αθλητής που λαμβάνει μηνιαίως 100 ευρώ για πραγματικά έξοδα μετακίνησής κλπ έξοδα αθλήσεώς του, θεωρώ ότι δεν είναι λογικά δυνατόν να θεωρηθεί ως αμειβόμενος.

 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  —.—

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
  Από το όλο γράμμα και το συναγόμενο πνεύμα από την ανάγνωση του προσχεδίου του νέου αθλητικού νόμου, προκύπτει, ότι αγνοείται πλήρως, εμμέσως δε, πλην σαφώς, ότι καταργείται ο τομέας της άθλησης του πνευματικού αθλητισμού! Τούτο δε σε αντίθεση με τον προϊσχύσαντα ν. 75/1975 (άρθρο 7 κ.α.) και τον ήδη ισχύοντα ν. 2725/1999 (άρθρο 3, παρ. 3 κλπ.), οι οποίοι αναγνωρίζουν ρητά την ύπαρξη των πνευματικών αθλημάτων και ειδικά του Σκακιού και του Αγωνιστικού Μπριτζ, για τα οποία, μάλιστα, θεσπίζονται και ειδικές ρυθμίσεις-εξαιρέσεις συγκριτικά με τα ισχύοντα στα λοιπά αθλήματα. Και τούτο διότι ο πνευματικός αθλητισμός έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από αυτά. Περαιτέρω, οι διεθνείς τάσεις στις ανεπτυγμένες χώρες, δίνουν όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση και έμφαση στην ανάπτυξη του πνευματικού αθλητισμού.
  Είναι βέβαια κατανοητό, ότι ο νομοθέτης επιδιώκει να ρυθμίσει, κυρίως τη λειτουργία των αθλημάτων εκείνων που θεωρεί ότι απασχολούν ευρύτερα την κοινή γνώμη, όπως του ποδοσφαίρου, μπάσκετ, στίβου κλπ.. Ωστόσο, ο αριθμός των αθλητών που απασχολούνται στα πνευματικά αθλήματα είναι (κυρίως δε στο εξωτερικό) σημαντικά μεγαλύτερος όπως θα καταδειχθεί στη συνέχεια. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν δείχνουν ότι ορισμένες διατάξεις που αφορούν τα αθλήματα που δίνουν έμφαση στη σωματική άσκηση είναι ανεφάρμοστες και δεν έχουν αντικείμενο στα πνευματικά αθλήματα.

  2. ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
  2.1. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παγκόσμιο ταυτόχρονο πρωτάθλημα αθλημάτων πνευματικού αθλητισμού (μπριτζ, σκάκι και go) που έγινε από 15/09/2014 έλαβαν μέρος, μέσω internet, περισσότεροι από 700.000 (!) αθλητές από όλο τον κόσμο. Στο παγκόσμιο αντίστοιχο πρωτάθλημα πνευματικών αθλημάτων που έγινε το 2008 στα πλαίσια της Ολυμπιάδας του Πεκίνου, έλαβαν μέρος με τη φυσική τους παρουσία πολλαπλάσιοι αθλούμενοι από το σύνολο των αθλητών που έλαβαν μέρος σε όλα τα αναγνωρισμένα από τη ΔΟΕ αθλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (WBF) είναι ενεργοί ως αθλούμενοι στους τοπικούς συλλόγους και διεθνώς άνω του 1.000.000 κατόχων ενεργού αγωνιστικού δελτίου.
  2.2. Στην Ελλάδα σε εβδομαδιαία βάση, κατά μέσο όρο, συμμετέχουν στις αγωνιστικές ημερίδες των υπέρ των 50 αθλητικών σωματείων του αγωνιστικού μπριτζ περί τους 3.200 αθλούμενοι κάθε ηλικίας. Στο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα που οργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ το 2014 έλαβαν μέρος 844 αθλητές.
  Στο σκάκι υπάρχουν πανελλαδικά 230 σωματεία με εγγεγραμμένους περί τους 45.000 αθλούμενους κατόχους αγωνιστικών δελτίων.
  2.3. Εν αντιθέσει προς τα λεγόμενα μαζικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κλπ., όπου οι αθλούμενοι των ομάδων που διαγωνίζονται είναι αντίστοιχα 22, 10 κλπ. έναντι εκατομμυρίων φιλάθλων-θεατών, οι οποίοι ψυχαγωγούνται από το θέαμα του αθλήματος, αλλά που κατά τα λοιπά δεν αθλούνται, στα πνευματικά αθλήματα, όμως, υπάρχουν μόνον αθλούμενοι και καθόλου ή ελάχιστοι θεατές. Η μαζικότητα των προηγούμενων αφορά το μεγάλο αριθμό των φιλάθλων-θεατών και όχι κατά κυριολεξία των πράγματι αθλουμένων. Ως εκ τούτου, α) οι διατάξεις που αφορούν την άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων, που προϋποθέτουν την ύπαρξη γηπέδων για τους αθλούμενους και κερκίδων για τους θεατές κλπ., δεν έχουν εφαρμογή και αντικείμενο στα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, δεδομένου ότι οι αθλητικές ημερίδες τους διεξάγονται το μεν χειμώνα στα εντευκτήριά τους, είτε κατά τη διάρκεια του θέρους σε υπαίθριους χώρους που παραχωρούν οι Δήμοι ή ενοικιάζονται από τους Ομίλους, ώστε να μη τίθεται θέμα ασφαλείας των αθλουμένων ή των κατ’ εξαίρεση ελαχίστων θεατών, όταν δε πρόκειται για ευρύτερες συναθροίσεις αθλουμένων λόγω πανελληνίων πρωταθλημάτων που οργανώνει η οικεία Ομοσπονδία και δεν επαρκούν τα εντευκτήρια των Ομίλων, αυτά φιλοξενούνται σε συνεδριακές αίθουσες ξενοδοχείων ή συνεδριακών χώρων που διαθέτουν τις κατάλληλες πολεοδομικές προδιαγραφές. Περαιτέρω, για τους ίδιους λόγους για κανένα αγώνα πνευματικού αθλητισμού δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται εισιτήρια για θεατές, ούτε συντρέχει λόγος ύπαρξης ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων (εντευκτηρίων), όπως ορίζεται στο άρθρο 93. β) Στις επιμέρους ημερίδες των πνευματικών αθλημάτων (νέων, γυναικών, κατηγοριών ΟΡΕΝ κλπ.) συμμετέχουν από παιδιά οκτώ ετών έως και ηλικίας άνω των ενενήντα, ακόμη και μη αρτιμελών ή με κινητικά προβλήματα, αφού το ζητούμενο είναι η πνευματική διαύγεια και επιδεξιότητα και όχι οι σωματικές ικανότητες. Συνεπώς, το απαιτούμενο από το άρθρο 8 παρ. 2 δελτίο υγείας είναι άσκοπο και χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. γ) Σε καμία Σχολή (Σ.Ε.Φ.Α.Α., Ι.Ε.Κ. ή άλλη εδρεύουσα στην Ελλάδα) δεν υπάρχει τμήμα απόκτησης πτυχίου προπονητή για το Σκάκι ή το Αγωνιστικό Μπριτζ (πράγμα που από πλευράς θετέου δικαίου είναι σκόπιμο). Συνεπώς, η παρ. 2 του άρθρου 23 που επιβάλλει στα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες την υποχρέωση ν’ απασχολούν προπονητές των κατηγοριών Α΄, Β΄και Γ΄ που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου είναι ανεφάρμοστες στους αθλητικούς φορείς που καλλιεργούν τα άνω αθλήματα, όπως και οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 25. Τα άνω θέματα μπορούν να ρυθμίζονται από τις συναφείς διατάξεις των κανονισμών των οικείων Ομοσπονδιών, όπως πράγματι συμβαίνει ήδη με τους σχετικούς κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (ΕΟΜ) και της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ).
  3. Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.
  3.1. Η ιστορία των αθλημάτων από αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερα ως κοινωνική απασχόληση παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του τρόπου παροχής της ανθρώπινης εργασίας και του κοινωνικού καταμερισμού της σε σωματική εργασία με την ανάλωση κυρίως μυϊκής δύναμης σε αντίθεση με την πνευματική εργασία, όπου αναλώνεται φαιά ουσία. Η πνευματική εργασία αφορά όλο και περισσότερο μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων, καθώς η σωματική δύναμη υποκαθίσταται από εργαλεία και μηχανήματα που επινοεί η επιστήμη. Αυτό εξηγεί και την προϊούσα ανάπτυξη του πνευματικού αθλητισμού ιδιαίτερα κατά την τελευταία εκατονταετία. Κατά συνέπεια, είναι εύλογο και σκόπιμο να αναγνωρισθεί ρητά από τον αθλητικό νόμο η πνευματική αθλητική άσκηση και τα αντίστοιχα πνευματικά αθλήματα, όπως του σκακιού και του αγωνιστικού μπριτζ. Διαφορετικά ως προς αυτόν τον τομέα, αντί βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου θα υπάρξει τραγική οπισθοδρόμηση.
  3.2. Συμπερασματικά προς τα ανωτέρω και για την αποφυγή παρερμηνειών και δυσεπίλυτων γραφειοκρατικών εμπλοκών, πρέπει να προστεθεί ειδική διάταξη που ν’ αφορά ειδικά τα τεχνικά-πνευματικά αθλήματα κατά τη γνωστή διάκριση μεταξύ τυχερών, μεικτών και αμιγώς τεχνικών παιγνίων στα τελευταία των οποίων περιλαμβάνονται τα αθλήματα του πνευματικού αθλητισμού. Η σχετική διάταξη μπορεί, ενδεικτικά, να έχει την εξής διατύπωση:
  «Άρθρο …..
  Αθλήματα Πνευματικού Αθλητισμού
  1. Τα αθλήματα όπου η άσκηση και η διάκριση του αθλούμενου συναρτώνται κυρίως από τη διανοητική προσπάθεια που αυτός καταβάλει, όπως στο σκάκι και το αγωνιστικό μπριτζ και όσα άλλα συναφή αθλήματα έχουν ήδη αναγνωρισθεί από την προϊσχύσασα του παρόντος νόμου νομοθεσία ή θα αναγνωρισθούν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ως τέτοια, καθώς και τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αντίστοιχα αθλήματα διέπονται από τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας, οι οποίοι πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς των αντιστοίχων διεθνών Ομοσπονδιών. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται από τη ΓΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του παρόντος.
  2. Ειδικότερα, οι διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2, 23 παρ. 2, 84 παρ. 1α και 1δ, 87 παρ. 1, 92 και 93 του παρόντος νόμου δεν ισχύουν για τα αθλήματα πνευματικού αθλητισμού, τα ρυθμιζόμενα δε από αυτά θέματα διέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών της οικείας Ομοσπονδίας σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
  3. Κατά τα λοιπά ισχύουν για τους αθλητές των αθλημάτων του πνευματικού αθλητισμού και τους αθλητικούς φορείς που τα καλλιεργούν όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενοι όροι για την εφαρμογή τους».
  4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.
  4.1. Γενική παρατήρηση
  Ως γνωστό, κάθε νομοθέτημα περιέχει διατάξεις από τις λεγόμενες αναγκαστικού δικαίου, οι οποίες ως δημοσίας τάξεως ισχύουν υποχρεωτικά και άλλες επιτρεπτικού δικαίου όπου τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά, οι οποίες, όμως, ισχύουν αν δεν συμφωνηθεί άλλως. Γι’ αυτό το λόγο, από τη διατύπωση της διάταξης πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν ο νομοθέτης θέλει η σχετική διάταξη να έχει αναγκαστικό ή επιτρεπτικό χαρακτήρα. Όσα ακολουθούν αποτελούν (ολωσδιόλου ενδεικτικά) χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου απαιτείται η αυστηρότητα της σχετικής διατύπωσης, ώστε να είναι σαφής και η σχετική βούληση του νομοθέτη. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 52 που προβλέπει την αναμόρφωση των καταστατικών των αθλητικών φορέων (και μοιραία των κανονισμών που περιέχουν συναφείς διατάξεις) προκειμένου να εναρμονισθούν με τις διατάξεις του νόμου και τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη αναγκαστικού χαρακτήρα αν δεν προκύπτει αυτός ο χαρακτήρας σαφώς από άλλη διατύπωση πρέπει να συνοδεύονται από τη λέξη «υποχρεωτικά».
  4.2. Στο άρθρο 7.2. που αναφέρεται στον ορισμό του αθλητή, η φράση «… με σκοπό μέσω της σωματικής του άσκησης, τη βελτίωση των ψυχοσωματικών του ικανοτήτων …», ν’ αντικατασταθεί με τις λέξεις «… με σκοπό μέσω της άσκησης, τη βελτίωση των ψυχοσωματικών και πνευματικών του ικανοτήτων …», προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έννοια των αθλούμενων και οι ασκούμενοι στα πνευματικά αθλήματα.
  4.3. Στο άρθρο 32 παρ. 2 η σχετική διάταξη να διατυπωθεί ως εξής: «Η Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου απαρτίζεται από τα κατά το καταστατικό του όλα τα μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου που μετέχουν και ψηφίζουν σ’ αυτήν αυτοπροσώπως.
  Ώστε να καλυφθεί η περίπτωση όλων (ή σχεδόν όλων) των καταστατικών των σωματείων συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών που προβλέπουν ότι «τις Γενικές Συνελεύσεις συγκροτούν, μετέχουν και ψηφίζουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. (η νομολογία των δικαστηρίων έχει δεχθεί ότι είναι νόμιμος ο σχετικός όρος των καταστατικών). Διαφορετικά, επειδή κατά κανόνα ο αριθμός «όλων» των μελών διαφέρει κατά πολύ από τον αριθμό των ταμειακά ενήμερων, υπάρχει πρόβλημα σοβαρής δυσλειτουργίας και κατά κανόνα αδυναμία νόμιμης συγκρότησης της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης.
  4.4. Στο άρθρο 49 να προστεθεί η εύστοχη και ήδη ισχύουσα σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/99 διάταξη ότι «μετά παρέλευση άπρακτου διμήνου από την υποβολή του σχετικού κανονισμού στη ΓΓΑ, αυτός θεωρείται ότι έχει νομίμως εκδοθεί». Διαφορετικά, ενώ κατά κανόνα δεν προβλέπεται καμία κύρωση για τη διοίκηση όταν αδρανεί ή καθυστερεί αδικαιολόγητα να απαντήσει έγκαιρα για τη νομιμότητα του σχετικού κανονισμού, δημιουργούνται δυσλειτουργίες για την οικεία Ομοσπονδία λόγω της ασάφειας που δημιουργείται ως προς την εγκυρότητα του υποβληθέντος κανονισμού.
  4.5. Στο άρθρο 35 παρ. 2α απαγορεύεται μεταξύ άλλων στο σωματείο να δέχεται δωρεές, εφόσον αυτές προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με αθλητικές δραστηριότητες. Με τη γενικότητα της διατύπωσης αυτής της διάταξης πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογής της ρήσης «πονάει μάτι βγάζει μάτι». Για ν’ αποτραπούν οι δωροδοκίες μιας ελάχιστης μειοψηφίας που αποσκοπεί σε αθέμιτους σκοπούς, αποτρέπονται ακόμη και απλοί αθλούμενοι ή παράγοντες του ίδιου του σωματείου (Πρόεδρος κλπ.) και της αθλητικής ευρύτερης κοινότητας να επιχορηγήσουν εθελοντικά τα σωματεία, ιδιαίτερα τα μικρά που συνήθως αυτοχρηματοδοτούνται από ανθρώπους με μεράκι και εθελοντισμό. Για την αποτροπή του άνω κινδύνου αρκούν οι ποικίλες κυρώσεις που προβλέπονται όταν παραβιάζεται το “ευ αγωνίζεσθαι”, όπως και οι σχετικές ποινικές προβλέψεις.
  4.6. Στο άρθρο 52 δεν προβλέπεται, όπως συνηθίζεται, εύλογος χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου για την εναρμόνιση του καταστατικού των αθλητικών φορέων, πριν εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις που προβλέπονται από το ίδιο άρθρο.

  Νίκος Καραμανλής
  Δικηγόρος Αθηνών
  Πρώην Πρόεδρος Ελλ. Ομοσπονδίας Μπριτζ

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 11:37 | Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης

  1. Εις το άρθρο 7 παρ.1α, η διατύπωση «επιδίδεται συστηματικά ως μέλος αθλητικού σωματείου» είναι λανθασμένη διότι δεν είναι απαραίτητο ένας αθλητής να είναι και μέλος αθλητικού σωματείου (αδυναμία λόγω ηλικίας κλπ). Εξ’ άλλου και το άρθρο 35 παρ 5 αναγνωρίζει χωριστά μητρώα για μέλη και αθλητές. Επομένως η διατύπωση πρέπει να αλλάξει και μπορεί να γίνει «επιδίδεται συστηματικά ως ανήκον εις τη δύναμη αθλητικού σωματείου». Επί πλέον στο περιεχόμενο της ιδίας παραγράφου δεν διαφαίνεται καθαρά ότι περιλαμβάνεται εις την κατηγορία των ερασιτεχνών αθλητών και η δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνες η οποία είναι συνηθέστατη για τους ερασιτέχνες αθλητές. Θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί.
  2. Θεωρούμε ότι η διατύπωση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 7 παρ. 1β, «επικράτησης και νίκης επί αντιπάλου αθλητή ή ομάδος» είναι κυνική, μακριά από τα αθλητικά ιδεώδη της ευγενούς άμιλλας του καλώς εννοουμένου αθλητισμού και επομένως πρέπει να απαλειφθεί.

  ΤΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:

  ΑΤΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΑΝΟΙΑΘ)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (Ι.Ο.Α)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ι.Ο.Θ)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ι.Ο.Ρ)
  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ι.Ο.Χ)
  ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Λ.Ο.Ι.Α.Θ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΟΚΘ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΝΑΟΒ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΑΟΕΦ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Ν.Α.Ο.Π)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΑΙΟΛΟΣ» (ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ν.Ο.Α)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Ν.Ο.Α.Θ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ (Ν.Ο.Δ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (Ν.Ο.Ε.Φ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ο.Ε)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ)
  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΝΟΥ (Ν.Ο.Τ)
  ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Ο.Φ.Θ)
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΠΟΙΑΘ)

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 11:06 | Δονάκης Μάκης-bowling Αλεξανδρούπολης

  Οι αθλητές(και κατ επέκταση οι προπονητές) πρέπει να έχουν την δυνατότητα να είναι και μέλη των συλλόγων τους,οι γηγενείς από το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι υπόλοιποι με την συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία εγγραφής στον σύλλογο είτε ως αθλητές είτε ως προπονητές.
  Στον νόμο 2725/99 σε αθλήματα όπως του bowling, μπριτζ, γκολφ, σκοποβολή, ορειβασία,υπάρχει η πρόβλεψη του 35ο έτους(δικαίωμα μέλους),στον νέο όμως όχι.
  Ελπίζουμε ο νομοθέτης είτε να επιτρέψει τους αθλητές να είναι και μέλη από μικρή ηλικία είτε να εξαιρέσει τα αθλήματα αυτά που ουσιαστικά οι έννοιες μέλος-προπονητής-αθλητής είναι αλληλένδετες, π.χ. ο πρώην εθνικός προπονητής στο άθλημα του bowling είναι τώρα ενεργός αθλητής της Εθνικής . Ενώ αθλητές στην επαρχία δημιουργούν συλλόγους για την διατήρηση του αθλήματος με πολλές αντικειμενικές δυσκολίες (21 άτομα άνω των 35 ετών για δημιουργία συλλόγου).

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 19:51 | Aναστάσιος Λάγκας

  1. Συγκεχυμένη η διάκριση μεταξύ ερασιτεχνών και αμειβόμενων αθλητών ( άρθρο 7 ), η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πλείστων όσων προβλημάτων στους συλλόγους, στα τυχόν οδοιπορικά που θα δίδονται στους αθλητές, τις γραπτές ή προφορικές συμφωνίες κ.λ.π.. Θα δημιουργηθούν προβλήματα στη σχέση των αθλητών με τους συλλόγους, στην κατηγοριοποίηση αυτών ( ερασιτέχνες ή αμειβόμενοι), που θα έχει σχέση με την εφαρμογή των άλλων διατάξεων του προσχεδίου.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 13:53 | Ποφάντης Στέφανος

  Ο αθλητισμός είναι καθοριστικός για τη σωματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Απαραίτητο συστατικό είναι όχι μόνο η φυσική κίνηση αλλά και ο αθλητικός συναγωνισμός, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός καλλιεργείται μόνο με οικονομικό αντάλλαγμα.
  Ο στόχος της επικράτησης ως καλύτερος αγωνιστικά, που σημαίνει τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, δεν καθιστά έναν αθλητή αμειβόμενο, πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει διαχωρισμός των ανήλικων αθλητών.
  Κριτήριο για το χαρακτηρισμό αθλητή ως αμειβόμενου, μπορεί να αποτελεί μόνο η ύπαρξη οικονομικής συμφωνίας.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 23:48 | Ιωάννης Παναγάκος

  Υπάρχουν και αθλήματα τα οποία δεν ασκούν το σώμα. Παράδειγμα το Σκάκι.
  Ως εκ τούτου, η σχετική διάταξη θα πρέπει να διαμορφωθεί αναλόγως.
  Προτείνω την εξής διατύπωση:
  1. Αθλητής είναι το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το βασικό κύτταρο του αθλητισμού και:
  α)επιδίδεται συστηματικά ως μέλος αθλητικού σωματείου σε αθλητική δραστηριότητα, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, με σκοπό, μέσω της σωματικής ή της πνευματικής του άσκησης, τη βελτίωση των σωματικών, ψυχικών και πνευματικών του ικανοτήτων, της φυσικής του κατάστασης, της υγείας, της ποιότητας της ζωής του γενικά […].

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 22:14 | Βασιλάκη Αικατερίνη

  Γνωρίζει ο νομοθέτης ότι στις «μικρές» ομοσπονδίες οι αθλητές καλύπτουν μόνοι τους τα έξοδα συμμετοχής τους με την εθνική ομάδα, οπότε οι λόγοι άρνησης μπορεί να είναι κατά βάσην οικονομικοί; έτσι την χώρα μας εκπροσωπούν όχι οι καλύτεροι αλλά οι οικονομικά πιο ισχυροί.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 18:22 | Γεώργιος Αραχωβίτης Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας ,Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΠΑ

  Ο αθλητής δεν πρέπει να είναι μέλος του σωματείου.
  Διότι αν είναι , θα έχει το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι που σημαίνει ότι θα μπορεί να εκλεγεί και στο Δ.Σ του σωματείου;
  Δηλαδή θα παίρνει αποφάσες για να ΄΄προσλαβάνει ΄΄ προπονητές οι οποίοι θα τον προπονήσουν !! Πως είναι δυνατόν να σταθεί κάποιος προπονητής σε τέτοιο σωματείο με αθλητές στην διοίκηση και παράλληλα να προπονούνται από αυτόν ;
  αν μεταγραφεί ως αθλητής σε άλλο σωματείο θα ζητήσει και την διαγραφή του από μέλος ; Περίεργα πράγματα .
  Από την παράγραφο (β) να αφαιρεθεί το ΄΄ προφορική συμφωνία ΄΄.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 14:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΙΜΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ 38 ΕΤΩΝ (ΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΛΕΥ) ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 50 EUR ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ, Η ΕΟΠΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΛΟΓΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΛΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΟΙΜΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΟΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ 9 ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 3 ΜΙΚΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ , ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΛΗΤΕΣ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 03:44 | Νικολούζος Στάθης

  ερώτηση: στον αθλητή ου εσείς θεωρείται »αμειβόμενο» επειδή του παρέχετε ένα κρουασάν ένα μπουκάλι γάλα την ημέρα και κάρτα απεριορίστων διαδρομών πρέπει να τα δηλώσει στην εφορία;

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 12:24 | Νεόφυτος

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση του ως ανω σχολιαστή, Μαγείρου Γιώργου, σχετικά με την αφαίρεση του όρου της προφορικής συμφωνίας που αφορά του αμειβόμενους αθλητές και την προσθήκη του γραπτού τύπου σε τέτοιες συμφωνίες. Να προσθέσω όμως ότι εξίσου ανταποδοτικό με την σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ θα ήταν να προβλεπόταν γραμματεία κατάθεσης τέτοιων συμφωνιών στην ΓΓΑ. Περαιτέρω, για την εξασφάλιση της διαφάνειας θα πρέπει να υπάρχει ένας τυπικός έλεγχος και κάποια προσόντα των σωματείων που υπόσχονται (ενοχικά όποια αποζημίωση ή/ και αμοιβή).

  Επιπλέον οι επαγγελματίες αθλητές θεωρω ως αρχή να μην συμπεριλαμβάνονται ως αθλητές γιατί η επιδίωξη τους είναι πρωτίστως να αποκομίσουν εισόδημα και δευτερευόντως – και ακόμη πιο κάτω στις προτεραιότητες τους- το όποιο αθλητικό ιδεώδες. Δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερης ποιότητας ή ηθικά μεμπτούς, παρά αρκετά ιδιαίτερη κατηγορία και τόσο διαφορετική ώστε να δικαιολογούν άλλη ξέχωρη νομοθετική ρύθμιση. Είναι aliud.

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 19:18 | Μάγειρος Γεώργιος

  Στον ορισμό του αμειβόμενου αθλητή, η σύνδεση του αθλητή με το αθλητικό σωματείο, για την αθλητική του δραστηριότητα, πρέπει να αποδεικνύεται μόνο με σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών (κατατεθημένη στην αρμόδια ΔΟΥ) και να διαγραφεί το ή με προφορική συμφωνία το οποίο είναι ασαφές και κρύβει πολλούς κινδύνους και προστριβές.

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 13:30 | ΦΙΛΑΘΛΟΣ

  Από την πολιτεία είναι αναγνωρισμένα ως αθλήματα το σκάκι και το μπριτζ (και οι αντίστοιχες Αθλητικές Ομοσπονδίες). Συνεπώς, ο ορισμός του ερασιτέχνη αθλητή στην παράγραφο 1.α του άρθρου 07 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ως εξής:
  «α) επιδίδεται συστηματικά ως μέλος αθλητικού σωματείου σε αθλητική δραστηριότητα, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, με σκοπό, μέσω της σωματικής ή/και πνευματικής του άσκησης, τη βελτίωση των ψυχοσωματικών και πνευματικών του ικανοτήτων…….»

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 12:55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Ο ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΟΜΑ.

 • 30 Νοεμβρίου 2014, 19:49 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Ολες οι Ακαδημίες και γενικά οι Συλλογοι αθλητών οφείλουν να ασφαλιζουν τους αθλητές τους με ομαδικά συμβολαια ωστε να καλυφθουν οι κάθε λογής δαπάνες εάν ο αθλητής τραυματιστεί κατά τη διάρκεια προπόνησης ή αγώνα.

 • 30 Νοεμβρίου 2014, 14:42 | ΑΣΠΑΣΙΑ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΜΗ ΑΥΤΗ!

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 23:42 | μωραιτης δημητριος

  Στο άρθρο 07 πέρι του ορισμού του αθλητή στην περίπτωση 2 δέον όπως προστεθεί »με την παράλληλη ή μη επίτευξη κέρδους» καθώς στα εασιτεχνικά σωματεία υπάρχουν αθλητές που αγωνίζονται κανονικά σε αγώνες χωρίς να αποσκοπούν σε οποιόδηποτε κέρδος. Αν αυτοί οι αθλητές ενταχθούν στην πρώτη κατηγορία αποκλείονται από την συμμετοχή σε αγώνες.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 17:40 | Νίκος Πετράτος-Λιβιεράτος

  Το συστηματικά θα μπορούσε και να λείπει από την παρ. α.
  Επαγγελματίας κι αμειβόμενος είναι ένα και το αυτό. Κριτήριο η επ’ αμοιβή παροχή αθλητικών υπηρεσιών.
  Στο χώρο του αθλητισμού, όπου η πειθαρχία κι η ακολούθηση κανόνων είναι πρωταρχικό στοιχείο, ως εκ τούτου κι η ατομική δέσμευση (π.χ. αθλήτριες απαγορεύεται να κυοφορήσουν !!!) οι συμβάσεις, αν υπάρχουν, δεν μπορούν να είναι τίποτε άλλο παρά εξηρτημένης εργασίας. Απλά θα μπορούν να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 14:30 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΡΘΡΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ
  Θα πρέπει ο νομοετης να επιβάλει στις Ακαδημίες που λειτουργουν στα πλαίσια της ΕΠΟ, οι προπονητές των μικρώνπαιδιών να ειναι ανθρωποι που εχουν σπουδασει το ποδοσφαιρο ειτε ως προπονητες ειτε ως αθλητες της γυμναστικής ακαδημιας ωστε να γινεται ουσιαστικη δουλειά και οχι απλά να περνάει η ωρα. Πρέπει να ειναι ευθυνη της ΕΠΟ να διασφαλιζει οτι αυτο συμβαινει κανοντας τους σχετικους ελεγχους και δημοσιοποιωντας τα σχετικά αποδεικτικα στοιχεια προς ελεγχο απο τους γονεις

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 18:15 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

  ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΗΘΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ ΑΦΑΙΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.